Avion 80

Montering
Pendlet (enkelwire). Friksjonslås inngår i armaturen. Armaturen leveres i balansert utførelse for enkelwire.

Tilkobling
Singel – armaturen er utstyrt med 2,4 m tilkoblingsledning 3x0,75 mm² samt jordet støpsel. Tilkoblingsledning munner ut på samme side som ev. snorbryter. Ved tilleggsnummer -368 og -436 leveres armaturen med 2,4 m tilkoblingsledning 5x0,75 mm² ekskl. støpsel.
Rekke – 5-polet hurtigkoblingsplint ved hver gavl samt gjennomgangsledning 3x1,5 mm² som standard. Ved lysregulering, 5-polet hurtigkobling, 1-fase gjennomgangskobling er mulig.

Design
Armaturhus i ekstrudert aluminium og gavler i støpt aluminium. Armaturen er lakkert hvit/sort (RAL 9016 struktur/RAL 9005) alt. alugrå/hvit (RAL 9006 struktur/RAL 9016) utførelse. Oversiden dekkes av en klar plate av akrylplast. Ved rekkemontering skal armaturrekke kompletteres med yttergavl, se tilbehør.

Rasteroptikk
Beta – dobbelparabolske side- og tverr-reflektorer i halvblank, metallisert aluminium med svært gode refleksegenskaper (> 92 %), bygd sammen til en enhet.
Lamell – alugrålakkert lamellrasteroptikk av stålplate.

Reflektor
Reflektormateriale i metallisert aluminium med halvblank overflate.

Tilbehør
Deler for komplettering, se tilbehør.

Environment images


Detaljer


Avion Flex – en enkel og estetisk detalj for systembygging med vinkler.

Avion Flex – en enkel og estetisk detalj for systembygging med vinkler.

Fagerhults lysstyringsmodul e-Sense integreres diskret i armaturens gavl.

Fagerhults lysstyringsmodul e-Sense integreres diskret i armaturens gavl.

Merking av produktblad

Eller lag PDF med alle artikler

Dokumentet er tillagt

Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29324
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29329
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29325
2x32/35 8.1 Alugrå/hvit 29330
Beta, rekkemontering ekskl. yttergavler
1x25/28 6.4 Hvit/sort 29300
1x25/28 6.4 Alugrå/hvit 29311
1x32/35 7.9 Hvit/sort 29301
1x32/35 7.9 Alugrå/hvit 29312
1x45/49 7.9 Hvit/sort 29302
1x45/49 7.9 Alugrå/hvit 29313
1x50/54 6.4 Hvit/sort 29303
1x50/54 6.4 Alugrå/hvit 29314
2x25/28 6.4 Hvit/sort 29305
2x25/28 6.4 Alugrå/hvit 29316
2x32/35 7.9 Hvit/sort 29306
2x32/35 7.9 Alugrå/hvit 29317
2x45/49 7.9 Hvit/sort 29307
2x45/49 7.9 Alugrå/hvit 29318
2x50/54 6.4 Hvit/sort 29308
2x50/54 6.4 Alugrå/hvit 29319
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
1x25/28 6.5 Hvit/sort 29081
1x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29111
1x32/35 8.0 Hvit/sort 29082
1x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29112
1x45/49 8.0 Hvit/sort 29083
1x45/49 8.0 Alugrå/hvit 29113
1x50/54 6.5 Hvit/sort 29084
1x50/54 6.5 Alugrå/hvit 29114
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29086
2x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29116
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29087
2x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29117
2x45/49 8.0 Hvit/sort 29088
2x45/49 8.0 Alugrå/hvit 29118
2x50/54 6.5 Hvit/sort 29089
2x50/54 6.5 Alugrå/hvit 29119
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29322
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29323
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert.Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29327
2x32/35 8.1 Alugrå/hvit 29328
Lamell, singelmontering inkl. yttergavler
1x25/28 6.5 Hvit/sort 29061
1x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29091
1x32/35 8.0 Hvit/sort 29062
1x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29092
1x45/49 8.0 Hvit/sort 29063
1x45/49 8.0 Alugrå/hvit 29093
1x50/54 6.5 Hvit/sort 29064
1x50/54 6.5 Alugrå/hvit 29094
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29066
2x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29096
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29067
2x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29097
2x45/49 8.0 Hvit/sort 29068
2x45/49 8.0 Alugrå/hvit 29098
2x50/54 6.5 Hvit/sort 29069
2x50/54 6.5 Alugrå/hvit 29099
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29324-368
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29329-368
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29325-368
Beta, rekkemontering ekskl. yttergavler
1x25/28 6.4 Hvit/sort 29300-368
1x25/28 6.4 Alugrå/hvit 29311-368
1x32/35 7.9 Hvit/sort 29301-368
1x32/35 7.9 Alugrå/hvit 29312-368
1x45/49 7.9 Hvit/sort 29302-368
1x45/49 7.9 Alugrå/hvit 29313-368
1x50/54 6.4 Hvit/sort 29303-368
1x50/54 6.4 Alugrå/hvit 29314-368
2x25/28 6.4 Hvit/sort 29305-368
2x25/28 6.4 Alugrå/hvit 29316-368
2x32/35 7.9 Hvit/sort 29306-368
2x32/35 7.9 Alugrå/hvit 29317-368
2x45/49 7.9 Hvit/sort 29307-368
2x45/49 7.9 Alugrå/hvit 29318-368
2x50/54 6.4 Hvit/sort 29308-368
2x50/54 6.4 Alugrå/hvit 29319-368
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
1x25/28 6.5 Hvit/sort 29081-368
1x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29111-368
1x32/35 8.0 Hvit/sort 29082-368
1x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29112-368
1x45/49 8.0 Hvit/sort 29083-368
1x45/49 8.0 Alugrå/hvit 29113-368
1x50/54 6.5 Hvit/sort 29084-368
1x50/54 6.5 Alugrå/hvit 29114-368
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29086-368
2x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29116-368
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29087-368
2x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29117-368
2x45/49 8.0 Hvit/sort 29088-368
2x45/49 8.0 Alugrå/hvit 29118-368
2x50/54 6.5 Hvit/sort 29089-368
2x50/54 6.5 Alugrå/hvit 29119-368
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29322-368
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29323-368
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert.Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29327-368
2x32/35 8.1 Alugrå/hvit 29328-368
Lamell, singelmontering inkl. yttergavler
1x25/28 6,5 Hvit/sort 29061-368
1x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29091-368
1x32/35 8.0 Hvit/sort 29062-368
1x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29092-368
1x45/49 8.0 Hvit/sort 29063-368
1x45/49 8.0 Alugrå/hvit 29093-368
1x50/54 6.5 Hvit/sort 29064-368
1x50/54 6.5 Alugrå/hvit 29094-368
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29066-368
2x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29096-368
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29067-368
2x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29097-368
2x45/49 8.0 Hvit/sort 29068-368
2x45/49 8.0 Alugrå/hvit 29098-368
2x50/54 6.5 Hvit/sort 29069-368
2x50/54 6.5 Alugrå/hvit 29099-368
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29324-436
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29329-436
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29325-436
2x32/35 8.1 Alugrå/hvit 29330-436
Beta, rekkemontering ekskl. yttergavler
1x25/28 6.4 Hvit/sort 29300-436
1x25/28 6.4 Alugrå/hvit 29311-436
1x32/35 7.9 Hvit/sort 29301-436
1x32/35 7.9 Alugrå/hvit 29312-436
1x45/49 7.9 Hvit/sort 29302-436
1x45/49 7.9 Alugrå/hvit 29313-436
1x50/54 6.4 Hvit/sort 29303-436
1x50/54 6.4 Alugrå/hvit 29314-436
2x25/28 6.4 Hvit/sort 29305-436
2x25/28 6.4 Alugrå/hvit 29316-436
2x32/35 7.9 Hvit/sort 29306-436
2x32/35 7.9 Alugrå/hvit 29317-436
2x45/49 7.9 Hvit/sort 29307-436
2x45/49 7.9 Alugrå/hvit 29318-436
2x50/54 6.4 Hvit/sort 29308-436
2x50/54 6.4 Alugrå/hvit 29319-436
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
1x25/28 6.5 Hvit/sort 29081-436
1x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29111-436
1x32/35 8.0 Hvit/sort 29082-436
1x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29112-436
1x45/49 8.0 Hvit/sort 29083-436
1x45/49 8.0 Alugrå/hvit 29113-436
1x50/54 6.5 Hvit/sort 29084-436
1x50/54 6.5 Alugrå/hvit 29114-436
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29086-436
2x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29116-436
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29087-436
2x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29117-436
2x45/49 8.0 Hvit/sort 29088-436
2x45/49 8.0 Alugrå/hvit 29118-436
2x50/54 6.5 Hvit/sort 29089-436
2x50/54 6.5 Alugrå/hvit 29119-436
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29322-436
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29323-436
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert.Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29327-436
2x32/35 8.1 Alugrå/hvit 29328-436
Lamell, singelmontering inkl. yttergavler
1x25/28 6.5 Hvit/sort 29061-436
1x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29091-436
1x32/35 8.0 Hvit/sort 29062-436
1x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29092-436
1x45/49 8.0 Hvit/sort 29063-436
1x45/49 8.0 Alugrå/hvit 29093-436
1x50/54 6.5 Hvit/sort 29064-436
1x50/54 6.5 Alugrå/hvit 29094-436
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29066-436
2x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29096-436
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29067-436
2x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29097-436
2x45/49 8.0 Hvit/sort 29068-436
2x45/49 8.0 Alugrå/hvit 29098-436
2x50/54 6.5 Hvit/sort 29069-436
2x50/54 6.5 Alugrå/hvit 29099-436
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29324-367
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29329-367
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29325-367
2x32/35 8.1 Alugrå/hvit 29330-367
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29086-367
2x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29116-367
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29087-367
2x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29117-367
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29322-367
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29323-367
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert.Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29327-367
2x32/35 8.1 Alugrå/hvit 29328-367
Lamell, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29066-367
2x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29096-367
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29067-367
2x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29097-367
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29324-217
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29329-217
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29325-217
2x32/35 8.1 Alugrå/hvit 29330-217
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29322-217
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29323-217
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert.Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29327-217
2x32/35 8.1 Alugrå/hvit 29328-217
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29324-384
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29329-384
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29325-384
2x32/35 8.1 Alugrå/hvit 29330-384
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29086-384
2x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29116-384
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29087-384
2x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29117-384
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29322-384
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29323-384
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert.Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29327-384
2x32/35 8.1 Alugrå/hvit 29328-384
Lamell, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29066-384
2x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29096-384
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29067-384
2x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29097-384
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29086-427
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29086-428
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29087-427
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29087-428
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29324-218
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29329-218
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29325-218
2x32/35 8.1 Alugrå/hvit 29330-218
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29086-218
2x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29116-218
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29087-218
2x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29117-218
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29322-218
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29323-218
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert.Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29327-218
2x32/35 8.1 Alugrå/hvit 29328-218
Lamell, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29066-218
2x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29096-218
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29067-218
2x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29097-218
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29324-220
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29329-220
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29325-220
2x32/35 8.1 Alugrå/hvit 29330-220
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29086-220
2x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29116-220
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29087-220
2x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29117-220
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29322-220
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29323-220
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert.Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29327-220
2x32/35 8.1 Alugrå/hvit 29328-220
Lamell, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29066-220
2x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29096-220
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29067-220
2x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29097-220
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29324-219
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29329-219
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29325-219
2x32/35 8.1 Alugrå/hvit 29330-219
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29086-219
2x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29116-219
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29087-219
2x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29117-219
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29322-219
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29323-219
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert.Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29327-219
2x32/35 8.1 Alugrå/hvit 29328-219
Lamell, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29066-219
2x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29096-219
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29067-219
2x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29097-219
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29324-409
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29329-409
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29325-409
2x32/35 8.1 Alugrå/hvit 29330-409
Beta, rekkemontering ekskl. yttergavler
1x25/28 6.4 Hvit/sort 29300-409
1x25/28 6.4 Alugrå/hvit 29311-409
1x32/35 7.9 Hvit/sort 29301-409
1x32/35 7.9 Alugrå/hvit 29312-409
1x45/49 7.9 Hvit/sort 29302-409
1x45/49 7.9 Alugrå/hvit 29313-409
1x50/54 6.4 Hvit/sort 29303-409
1x50/54 6.4 Alugrå/hvit 29314-409
2x25/28 6.4 Hvit/sort 29305-409
2x25/28 6.4 Alugrå/hvit 29316-409
2x32/35 7.9 Hvit/sort 29306-409
2x32/35 7.9 Alugrå/hvit 29317-409
2x45/49 7.9 Hvit/sort 29307-409
2x45/49 7.9 Alugrå/hvit 29318-409
2x50/54 6.4 Hvit/sort 29308-409
2x50/54 6.4 Alugrå/hvit 29319-409
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
1x25/28 6.5 Hvit/sort 29081-409
1x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29111-409
1x32/35 8.0 Hvit/sort 29082-409
1x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29112-409
1x45/49 8.0 Hvit/sort 29083-409
1x45/49 8.0 Alugrå/hvit 29113-409
1x50/54 6.5 Hvit/sort 29084-409
1x50/54 6.5 Alugrå/hvit 29114-409
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29086-409
2x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29116-409
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29087-409
2x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29117-409
2x45/49 8.0 Hvit/sort 29088-409
2x45/49 8.0 Alugrå/hvit 29118-409
2x50/54 6.5 Hvit/sort 29089-409
2x50/54 6.5 Alugrå/hvit 29119-409
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert. Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Hvit/sort 29322-409
2x32/35 8.1 Hvit/sort 29323-409
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert.Leveres med lysrør, tilkoblingsledning og wireoppheng.
2x25/28 6.6 Alugrå/hvit 29327-409
2x32/35 8.1 Alugrå/hvit 29328-409
Lamell, singelmontering inkl. yttergavler
1x25/28 6.5 Hvit/sort 29061-409
1x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29091-409
1x32/35 8.0 Hvit/sort 29062-409
1x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29092-409
1x45/49 8.0 Hvit/sort 29063-409
1x45/49 8.0 Alugrå/hvit 29093-409
1x50/54 6.5 Hvit/sort 29064-409
1x50/54 6.5 Alugrå/hvit 29094-409
2x25/28 6.5 Hvit/sort 29066-409
2x25/28 6.5 Alugrå/hvit 29096-409
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29067-409
2x32/35 8.0 Alugrå/hvit 29097-409
2x45/49 8.0 Hvit/sort 29068-409
2x45/49 8.0 Alugrå/hvit 29098-409
2x50/54 6.5 Hvit/sort 29069-409
2x50/54 6.5 Alugrå/hvit 29099-409

Bæreskinne for synlig T-profil

For montering i himling med modulmål 600 mm og synlig bæreprofil med bredde 25 mm eller 15 mm. Skinnen monteres direkte mot himlingen. Av hvitlakkert plate. Armaturen henger i klips som løper i bæreskinnen. Leveres inkl. klips og feste. Lengde: 600 mm, bæreprofil: 25/15, maks. belastn.: 75N.

Art.No.
L=600 mm, T-profil 25/15, maks last 75N/par 90017

Fjernkontroll til e-Sense Connect

Fjernkontrollen brukes som midlertidig verktøy for gruppering av systemet. Med et fåtall grunnfunksjoner kan man lage en svært energieffektiv løsning med stor belysningskomfort for brukeren. Fjernkontrollen benytter RF-signal og ikke IR, hvilket gjør at man bare behøver å rette den mot armaturer ved programmering.

Art.No.
Fjernkontroll for programmering 86301

Gavl for rekkemontering

Art.No.
Gavl, hvit/svart/par 94990
Gavl, alugrå/hvit/par 94991

Kontrollenhet til e-Sense Connect

Sentralt i systemet er det en kontrollenhet som er forbindelsen mellom armaturer og betjeningsfunksjoner. Kontrollenheten sender over frekvensbåndet 2,4 GHz. Sammen med RF-enhetene i armaturer benyttes det en teknikk som kalles CRMX og står for kognitiv sameksistens, hvilket i praksis betyr at kommunikasjonen alltid er sikret på beste mulige måte med garantert fremkommelighet.

Art.No.
Styreenhet til e-Sense Connect 86300

Lysrør T5 Eco, FDH

Art.No.
25, 3000, G5, 2450, 114 81629
25, 4000, G5, 2450, 114 81630
32, 3000, G5, 3100, 114 81631
32, 4000, G5, 3100, 114 81632
45, 3000, G5, 4100, 109 81633
45, 4000, G5, 4100, 109 81634
50, 3000, G5, 4400, 102 81635
50, 4000, G5, 4400, 102 81636

Lysrør T5, FDH

Art.No.
28, 4000, G5, Ra>80, 2600, 104 81349
35, 4000, G5, Ra>80, 3300, 104 81350
28, 3000, G5, Ra>80, 2600, 104 81355
35, 3000, G5, Ra>80, 3300, 104 81357
49, 3000, G5, Ra>80, 4300, 99 81359
49, 4000, G5, Ra>80, 4300, 99 81362
54, 3000, G5, Ra>80, 4450, 93 81374
54, 4000, G5, Ra>80, 4450, 93 81378

Skjøtebrakett – Fleksledd

Rekkearmatur kompletteres med gavler og wireoppheng. (NB! Passer ikke singelarmaturer)

Art.No.
Skjøtebrakett inkl. friksjonslås/stk. (kun rekkearmatur) 94994

Skjøtebrakett – Rett

Rekkearmatur kompletteres med gavler og wireoppheng

Art.No.
Skjøtebrakett inkl. friksjonslås, hvit/svart/stk. (kun rekkearmatur) 94992
Skjøtebrakett inkl. friksjonslås, alugrå/hvit/stk. (kun rekkearmatur) 94993

Støvdeksel

Støvdeksel av akryl, reservedel - (inngår i armatur)

Art.No.
Støvdeksel 25/28/50/54W 94995
Støvdeksel 32/35/45/49/73/80W 94996

Takfeste med wireoppheng

Wireoppheng inkl. feste for takmontasje eller T-profil 25mm.

Art.No.
Wireoppheng L=1,5m, takfeste i krom/par 91696

Tilkoblingskabel til betjeningsenhet for e-Sense Connect

Art.No.
Tillkoblingkabel mellom styreenhet og bryter/dimmer 86303

Wireoppheng for bæreskinne

Wireoppheng for bæreskinne.

Art.No.
Wireoppheng for bæreskinne 90015, 90016, 90017, 94052, 94067, 94068 91426

Wireoppheng for rekkemontert armatur

Wireoppheng med enkelwire, takskål og tilkoblingsledning 5x1,0mm². L=1,0m.

Art.No.
Stor takskål, hvit/stk 91701
Stor takskål for T-profil 25mm, hvit/stk 91703

Wireoppheng for rekkemontert armatur

Wireoppheng med enkelwire og takskål, L=1,5 m.

Art.No.
Liten takskål for T-profil 25 mm, hvit/stk 94880
Stor takskål for T-profil 25 mm, hvit/stk 94881

Wireoppheng for singelmontert armatur

Wireoppheng med taksskåler, L=1,5 m.

Art.No.
Små takskåler, hvite/par 94414
Små takskåler for T-profil 25 mm, hvite/par 94415

Wirependel med enkelwire og tilkoblingsledning

Wireoppheng med enkelwire, takskål og tilkoblingsledning 3x1,0mm². L=1,0 m.

Art.No.
Stor takskål, hvit/stk 94588
Stor takskål for T-profil 25mm, hvit/stk 94589
Målskisse
Light distribution
2x32/35 W, Beta

2x32/35 W, Beta

1x32/35 W, Lamell

1x32/35 W, Lamell

2x32/35 W, Lamell

2x32/35 W, Lamell

1x32/35 W, Beta

1x32/35 W, Beta

Bruksområder