Avion 50

Montering
Pendlet (enkelwire). Friksjonslås inngår i armaturen. Armaturen leveres i balansert utførelse for enkelwire.

Tilkobling
Singel – armaturen er utstyrt med 2,4 m tilkoblingsledning 3x0,75 mm² samt jordet støpsel. Tilkoblingsledning munner ut på samme side som ev. snorbryter. Ved tilleggsnummer -368 og -436 leveres armaturen med 2,4 m tilkoblingsledning 5x0,75 mm² ekskl. støpsel.
Rekke – 5-polig hurtigkoblingsplint ved hver gavl samt gjennomgangsledning 3x1,5 mm² som standard. Ved lysregulering, 5-polig hurtigkobling, 1-fase gjennomgangskobling er mulig.

Design
Armaturhus i ekstrudert aluminium og gavler i støpt aluminium. Armaturen er lakkert hvit/sort (RAL 9016 struktur/RAL 9005) alt. alugrå/hvit (RAL 9006 struktur/RAL 9016) utførelse. Oversiden dekkes av en klar plate av akrylplast. Ved rekkemontering skal armaturrekke kompletteres med yttergavl, se tilbehør.

Rasteroptikk
Beta – dobbelparabolske side- og tverr-reflektorer i halvblank, metallisert aluminium med svært gode refleksegenskaper (> 92 %), bygd sammen til en enhet.
Lamell – alugrålakkert lamellrasteroptikk av stålplate.

Reflektor
Reflektormateriale i metallisert aluminium med halvblank overflate.

Tilbehør
Deler for komplettering, se tilbehør.

Environment images


Detaljer


Yttergavlen kan demonteres og skjuler tilkobling samt friksjonslås.

Yttergavlen kan demonteres og skjuler tilkobling samt friksjonslås.

Skjøtebraketter fås som tilbehør.

Skjøtebraketter fås som tilbehør.

Merking av produktblad

Eller lag PDF med alle artikler

Dokumentet er tillagt

Reference images


fagerhult_nowy_styl_hero.jpg

Nowy Styl

Eco, natural and inspiring

fagerhult_rattscentrum_hero1.jpg

Juridical center in Örebro

Environmental focus gave LEED Platinum

Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29263
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29268
2x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29264
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29269
Beta, rekkemontering ekskl. yttergavler
1x25/28 Beta 6.4 Hvit/sort 29241
1x25/28 Beta 6.4 Alugrå/hvit 29251
1x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29242
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29252
1x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29243
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29253
1x50/54 Beta 6.4 Hvit/sort 29244
1x50/54 Beta 6.4 Alugrå/hvit 29254
2x25/28 Beta 6.4 Hvit/sort 29246
2x25/28 Beta 6.4 Alugrå/hvit 29256
2x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29247
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29257
2x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29248
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29258
2x50/54 Beta 6.4 Hvit/sort 29249
2x50/54 Beta 6.4 Alugrå/hvit 29259
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
1x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29141
1x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29171
1x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29142
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29172
1x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29143
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29173
1x50/54 Beta 6.5 Hvit/sort 29144
1x50/54 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29174
2x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29146
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29176
2x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29147
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29177
2x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29148
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29178
2x50/54 Beta 6.5 Hvit/sort 29149
2x50/54 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29179
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29261
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29266
2x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29262
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29267
Lamell, singelmontering inkl. yttergavler
1x25/28 Lamell 6.5 Hvit/sort 29121
1x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29151
1x32/35 Lamell 8.0 Hvit/sort 29122
1x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29152
1x45/49 Lamell 8.0 Hvit/sort 29123
1x45/49 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29153
1x50/54 Lamell 6.5 Hvit/sort 29124
1x50/54 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29154
2x25/28 Lamell 6.5 Hvit/sort 29126
2x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29156
2x32/35 Lamell 8.0 Hvit/sort 29127
2x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29157
2x45/49 Lamell 8.0 Hvit/sort 29128
2x45/49 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29158
2x50/54 Lamell 6.5 Hvit/sort 29129
2x50/54 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29159
Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29263-368
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29268-368
2x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29264-368
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29269-368
Beta, rekkemontering ekskl. yttergavler
1x25/28 Beta 6.4 Hvit/sort 29241-368
1x25/28 Beta 6.4 Alugrå/hvit 29251-368
1x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29242-368
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29252-368
1x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29243-368
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29253-368
1x50/54 Beta 6.4 Hvit/sort 29244-368
1x50/54 Beta 6.4 Alugrå/hvit 29254-368
2x25/28 Beta 6.4 Hvit/sort 29246-368
2x25/28 Beta 6.4 Alugrå/hvit 29256-368
2x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29247-368
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29257-368
2x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29248-368
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29258-368
2x50/54 Beta 6.4 Hvit/sort 29249-368
2x50/54 Beta 6.4 Alugrå/hvit 29259-368
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
1x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29141-368
1x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29171-368
1x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29142-368
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29172-368
1x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29143-368
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29173-368
1x50/54 Beta 6.5 Hvit/sort 29144-368
1x50/54 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29174-368
2x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29146-368
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29176-368
2x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29147-368
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29177-368
2x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29148-368
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29178-368
2x50/54 Beta 6.5 Hvit/sort 29149-368
2x50/54 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29179-368
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29261-368
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29266-368
2x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29262-368
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29267-368
Lamell, singelmontering inkl. yttergavler
1x25/28 Lamell 6.5 Hvit/sort 29121-368
1x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29151-368
1x32/35 Lamell 8.0 Hvit/sort 29122-368
1x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29152-368
1x45/49 Lamell 8.0 Hvit/sort 29123-368
1x45/49 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29153-368
1x50/54 Lamell 6.5 Hvit/sort 29124-368
1x50/54 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29154-368
2x25/28 Lamell 6.5 Hvit/sort 29126-368
2x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29156-368
2x32/35 Lamell 8.0 Hvit/sort 29127-368
2x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29157-368
2x45/49 Lamell 8.0 Hvit/sort 29128-368
2x45/49 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29158-368
2x50/54 Lamell 6.5 Hvit/sort 29129-368
2x50/54 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29159-368
Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29263-436
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29268-436
2x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29264-436
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29269-436
Beta, rekkemontering ekskl. yttergavler
1x25/28 Beta 6.4 Hvit/sort 29241-436
1x25/28 Beta 6.4 Alugrå/hvit 29251-436
1x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29242-436
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29252-436
1x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29243-436
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29253-436
1x50/54 Beta 6.4 Hvit/sort 29244-436
1x50/54 Beta 6.4 Alugrå/hvit 29254-436
2x25/28 Beta 6.4 Hvit/sort 29246-436
2x25/28 Beta 6.4 Alugrå/hvit 29256-436
2x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29247-436
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29257-436
2x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29248-436
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29258-436
2x50/54 Beta 6.4 Hvit/sort 29249-436
2x50/54 Beta 6.4 Alugrå/hvit 29259-436
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
1x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29141-436
1x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29171-436
1x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29142-436
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29172-436
1x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29143-436
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29173-436
1x50/54 Beta 6.5 Hvit/sort 29144-436
1x50/54 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29174-436
2x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29146-436
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29176-436
2x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29147-436
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29177-436
2x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29148-436
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29178-436
2x50/54 Beta 6.5 Hvit/sort 29149-436
2x50/54 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29179-436
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29261-436
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29266-436
2x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29262-436
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29267-436
Lamell, singelmontering inkl. yttergavler
1x25/28 Lamell 6.5 Hvit/sort 29121-436
1x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29151-436
1x32/35 Lamell 8.0 Hvit/sort 29122-436
1x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29152-436
1x45/49 Lamell 8.0 Hvit/sort 29123-436
1x45/49 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29153-436
1x50/54 Lamell 6.5 Hvit/sort 29124-436
1x50/54 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29154-436
2x25/28 Lamell 6.5 Hvit/sort 29126-436
2x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29156-436
2x32/35 Lamell 8.0 Hvit/sort 29127-436
2x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29157-436
2x45/49 Lamell 8.0 Hvit/sort 29128-436
2x45/49 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29158-436
2x50/54 Lamell 6.5 Hvit/sort 29129-436
2x50/54 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29159-436
Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29263-367
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29268-367
2x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29264-367
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29269-367
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29146-367
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29176-367
2x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29147-367
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29177-367
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29261-367
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29266-367
2x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29262-367
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29267-367
Lamell, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 Lamell 6.5 Hvit/sort 29126-367
2x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29156-367
2x32/35 Lamell 8.0 Hvit/sort 29127-367
2x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29157-367
Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29263-217
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29268-217
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29269-217
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29261-217
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29266-217
2x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29262-217
2x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29264-217
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29267-217
Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29263-384
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29268-384
2x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29264-384
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29269-384
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29146-384
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29176-384
2x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29147-384
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29177-384
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29261-384
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29266-384
2x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29262-384
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29267-384
Lamell, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 Lamell 6.5 Hvit/sort 29126-384
2x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29156-384
2x32/35 Lamell 8.0 Hvit/sort 29127-384
2x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29157-384
Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29146-427
2x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29146-428
2x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29147-427
2x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29147-428
Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29263-218
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29268-218
2x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29264-218
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29269-218
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29146-218
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29176-218
2x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29147-218
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29177-218
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29261-218
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29266-218
2x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29262-218
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29267-218
Lamell, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 Lamell 6.5 Hvit/sort 29126-218
2x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29156-218
2x32/35 Lamell 8.0 Hvit/sort 29127-218
2x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29157-218
Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29263-220
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29268-220
2x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29264-220
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29269-220
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29146-220
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29176-220
2x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29147-220
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29177-220
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29261-220
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29266-220
2x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29262-220
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29267-220
Lamell, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 Lamell 6.5 Hvit/sort 29126-220
2x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29156-220
2x32/35 Lamell 8.0 Hvit/sort 29127-220
2x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29157-220
Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29263-219
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29268-219
2x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29264-219
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29269-219
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29146-219
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29176-219
2x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29147-219
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29177-219
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29261-219
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29266-219
2x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29262-219
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29267-219
Lamell, singelmontering inkl. yttergavler
2x25/28 Lamell 6.5 Hvit/sort 29126-219
2x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29156-219
2x32/35 Lamell 8.0 Hvit/sort 29127-219
2x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29157-219
Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29263-409
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29268-409
2x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29264-409
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29269-409
Beta, rekkemontering ekskl. yttergavler
1x25/28 Beta 6.4 Hvit/sort 29241-409
1x25/28 Beta 6.4 Alugrå/hvit 29251-409
1x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29242-409
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29252-409
1x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29243-409
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29253-409
1x50/54 Beta 6.4 Hvit/sort 29244-409
1x50/54 Beta 6.4 Alugrå/hvit 29254-409
2x25/28 Beta 6.4 Hvit/sort 29246-409
2x25/28 Beta 6.4 Alugrå/hvit 29256-409
2x32/35 8.0 Hvit/sort 29247-409
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29257-409
2x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29248-409
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29258-409
2x50/54 Beta 6.4 Hvit/sort 29249-409
2x50/54 Beta 6.4 Alugrå/hvit 29259-409
Beta, singelmontering inkl. yttergavler
1x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29141-409
1x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29171-409
1x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29142-409
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29172-409
1x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29143-409
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29173-409
1x50/54 Beta 6.5 Hvit/sort 29144-409
1x50/54 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29174-409
2x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29146-409
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29176-409
2x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29147-409
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29177-409
2x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29148-409
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29178-409
2x50/54 Beta 6.5 Hvit/sort 29149-409
2x50/54 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29179-409
Lamell, Fagerhult Plus, komplett montert
2x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29261-409
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29266-409
2x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29262-409
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29267-409
Lamell, singelmontering inkl. yttergavler
1x25/28 Lamell 6.5 Hvit/sort 29121-409
1x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29151-409
1x32/35 Lamell 8.0 Hvit/sort 29122-409
1x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29152-409
1x45/49 Lamell 8.0 Hvit/sort 29123-409
1x45/49 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29153-409
1x50/54 Lamell 6.5 Hvit/sort 29124-409
1x50/54 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29154-409
2x25/28 Lamell 6.5 Hvit/sort 29126-409
2x25/28 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29156-409
2x32/35 Lamell 8.0 Hvit/sort 29127-409
2x32/35 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29157-409
2x45/49 Lamell 8.0 Hvit/sort 29128-409
2x45/49 Lamell 8.0 Alugrå/hvit 29158-409
2x50/54 Lamell 6.5 Hvit/sort 29129-409
2x50/54 Lamell 6.5 Alugrå/hvit 29159-409

Bæreskinne for synlig T-profil

For montering i himling med modulmål 600 mm og synlig bæreprofil med bredde 25 mm eller 15 mm. Skinnen monteres direkte mot himlingen. Av hvitlakkert plate. Armaturen henger i klips som løper i bæreskinnen. Leveres inkl. klips og feste. Lengde: 600 mm, bæreprofil: 25/15, maks. belastn.: 75N.

Art.No.
L=600 mm, T-profil 25/15, maks last 75N/par 90017

Fjernkontroll for programmering

Kommunikasjonen i systemet skjer mellom armaturenes RF-enheter og kontrollenheten. Fjernkontrollen brukes kun til programmering. Fjernkontrollen benytter RF-signal og ikke IR, hvilket gjør at man bare behøver å rette den mot armaturer ved programmering.

Art.No.
Fjernkontroll for programmering 86301

Gavl for rekkemontering

Art.No.
Gavl, hvit/svart/par 94990
Gavl, alugrå/hvit/par 94991

Lysrør T5 Eco, FDH

Art.No.
25, 3000, G5, 2450, 114 81629
25, 4000, G5, 2450, 114 81630
32, 3000, G5, 3100, 114 81631
32, 4000, G5, 3100, 114 81632
45, 3000, G5, 4100, 109 81633
45, 4000, G5, 4100, 109 81634
50, 3000, G5, 4400, 102 81635
50, 4000, G5, 4400, 102 81636

Lysrør T5, FDH

Art.No.
28, 4000, G5, Ra>80, 2600, 104 81349
35, 4000, G5, Ra>80, 3300, 104 81350
28, 3000, G5, Ra>80, 2600, 104 81355
35, 3000, G5, Ra>80, 3300, 104 81357
49, 3000, G5, Ra>80, 4300, 99 81359
49, 4000, G5, Ra>80, 4300, 99 81362
54, 3000, G5, Ra>80, 4450, 93 81374
54, 4000, G5, Ra>80, 4450, 93 81378

Skjøtebrakett – Fleksledd

Rekkearmatur kompletteres med gavler og wireoppheng. (NB! Passer ikke singelarmaturer)

Art.No.
Skjøtebrakett inkl. friksjonslås/stk. (kun rekkearmatur) 94994

Skjøtebrakett – Rett

Rekkearmatur kompletteres med gavler og wireoppheng

Art.No.
Skjøtebrakett inkl. friksjonslås, hvit/svart/stk. (kun rekkearmatur) 94992
Skjøtebrakett inkl. friksjonslås, alugrå/hvit/stk. (kun rekkearmatur) 94993

Styreenhet til e-Sense Connect

Kontrollenheten er forbindelsen mellom armaturer og betjeningsfunksjoner. Kommunikasjonen skjer over 2,4 GHz. Kommunikasjonsteknikken står for kognitiv sameksistens, som betyr at kommunikasjonen alltid er sikret på beste mulige måte. Dersom andre enheter, f.eks. WLAN-nett, kommuniserer på samme båndbredde, flytter signalet til et mer ledig område/frekvensbånd. Kontrollenheten er fast tilkoblet en behovstilpasset betjeningsenhet.

Art.No.
Styreenhet til e-Sense Connect 86300

Støvdeksel

Støvdeksel av akryl, reservedel - (inngår i armatur)

Art.No.
Støvdeksel 25/28/50/54W 94995
Støvdeksel 32/35/45/49/73/80W 94996

Takfeste med wireoppheng

Wireoppheng inkl. feste for takmontasje eller T-profil 25mm.

Art.No.
Wireoppheng L=1,5m, takfeste i krom/par 91696

Tilkoblingskabel mellom styreenhet og bryter/dimmer

Art.No.
Tillkoblingkabel mellom styreenhet og bryter/dimmer 86303

Wireoppheng for bæreskinne

Wireoppheng for bæreskinne.

Art.No.
Wireoppheng for bæreskinne 90015, 90016, 90017, 94052, 94067, 94068 91426

Wireoppheng for rekkemontert armatur

Wireoppheng med enkelwire, takskål og tilkoblingsledning 5x1,0mm². L=1,0m.

Art.No.
Stor takskål, hvit/stk 91701
Stor takskål for T-profil 25mm, hvit/stk 91703

Wireoppheng for rekkemontert armatur

Wireoppheng med enkelwire og takskål, L=1,5 m.

Art.No.
Liten takskål for T-profil 25 mm, hvit/stk 94880
Stor takskål for T-profil 25 mm, hvit/stk 94881

Wireoppheng for singelmontert armatur

Wireoppheng med taksskåler, L=1,5 m.

Art.No.
Små takskåler, hvite/par 94414
Små takskåler for T-profil 25 mm, hvite/par 94415

Wirependel med enkelwire og tilkoblingsledning

Wireoppheng med enkelwire, takskål og tilkoblingsledning 3x1,0mm². L=1,0 m.

Art.No.
Stor takskål, hvit/stk 94588
Stor takskål for T-profil 25mm, hvit/stk 94589
Målskisse
Light distribution
1x32/35 W, Beta

1x32/35 W, Beta

2x32/35 W, Beta

2x32/35 W, Beta

1x32/35 W, Lamell

1x32/35 W, Lamell

2x32/35 W, Lamell

2x32/35 W, Lamell

Kontakt oss

Kontakt oss


Bruksområder