Avion 100

Montering
Pendlet (enkelwire). Friksjonslås inngår i armaturen. Armaturen leveres i balansert utførelse for enkelwire.

Tilkobling
Singel – armaturen er utstyrt med 2,4 m tilkoblingsledning 3x0,75 mm² samt jordet støpsel. Tilkoblingsledning munner ut på samme side som ev. snorbryter. Ved tilleggsnummer -368 og -436 leveres armaturen med 2,4 m tilkoblingsledning 5x0,75 mm² ekskl. støpsel.
Rekke – 5-polet hurtigkoblingsplint ved hver gavl samt gjennomgangsledning 3x1,5 mm² som standard. Ved lysregulering, 5-polet hurtigkobling, 1-fase viderekobling er mulig.

Design
Armaturhus i ekstrudert aluminium og gavler i støpt aluminium. Armaturen er lakkert hvit/sort (RAL 9016 str./RAL 9005) alt. alugrå/hvit (RAL 9006 str./RAL 9016) utførelse. Ved rekkemontering skal armaturrekke kompletteres med yttergavl.

Rasteroptikk
Beta – dobbelparabolske side- og tverr-reflektorer i halvblank, metallisert aluminium med svært gode refleksegenskaper (> 92 %), bygd sammen til en enhet.
Lamell – alugrålakkert lamellrasteroptikk av stålplate.

Reflektor
Reflektormateriale i metallisert aluminium med halvblank overflate.

Tilbehør
Deler for komplettering, se tilbehør.

Environment images


Detaljer


Betarasteroptikken gir en utmerket lysbehandling – høy virkningsgrad og kontrollert luminans.

Betarasteroptikken gir en utmerket lysbehandling – høy virkningsgrad og kontrollert luminans.

Avion 100 gir kun direktelys, oversiden er dekket av en aluminiumsprofil som gir en solid følelse.

Avion 100 gir kun direktelys, oversiden er dekket av en aluminiumsprofil som gir en solid følelse.

Merking av produktblad

Eller lag PDF med alle artikler

Dokumentet er tillagt

Dokumenter

Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, rekkemontasje ekskl. yttergavler
1x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29332
1x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29341
1x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29333
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29342
1x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29334
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29343
1x50/54 Beta 6.5 Hvit/sort 29335
1x50/54 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29344
2x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29337
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29346
2x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29338
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29347
2x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29339
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29348
2x50/54 Beta 6.5 Hvit/sort 29340
2x50/54 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29349
Beta, singelmontasje inkl. yttergavler
1x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29021
1x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29051
1x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29022
1x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29052
1x45/49 Beta 8.1 Hvit/sort 29023
1x45/49 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29053
1x50/54 Beta 6.6 Hvit/sort 29024
1x50/54 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29054
2x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29026
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29056
2x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29027
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29057
2x45/49 Beta 8.1 Hvit/sort 29028
2x45/49 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29058
2x50/54 Beta 6.6 Hvit/sort 29029
2x50/54 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29059
Lamell, singelmontasje inkl. yttergavler
1x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29001
1x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29031
1x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29002
1x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29032
1x45/49 Lamell 8.1 Hvit/sort 29003
1x45/49 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29033
1x50/54 Lamell 6.6 Hvit/sort 29004
1x50/54 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29034
2x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29006
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29036
2x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29007
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29037
2x45/49 Lamell 8.1 Hvit/sort 29008
2x45/49 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29038
2x50/54 Lamell 6.6 Hvit/sort 29009
2x50/54 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29039
Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, rekkemontasje ekskl. yttergavler
1x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29332-368
1x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29341-368
1x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29333-368
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29342-368
1x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29334-368
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29343-368
1x50/54 Beta 6.5 Hvit/sort 29335-368
1x50/54 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29344-368
2x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29337-368
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29346-368
2x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29338-368
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29347-368
2x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29339-368
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29348-368
2x50/54 Beta 6.5 Hvit/sort 29340-368
Beta, singelmontasje inkl. yttergavler
1x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29021-368
1x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29051-368
1x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29022-368
1x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29052-368
1x45/49 Beta 8,1 Hvit/sort 29023-368
1x45/49 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29053-368
1x50/54 Beta 6.6 Hvit/sort 29024-368
1x50/54 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29054-368
2x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29026-368
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29056-368
2x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29027-368
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29057-368
2x45/49 Beta 8.1 Hvit/sort 29028-368
2x45/49 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29058-368
2x50/54 Beta 6.6 Hvit/sort 29029-368
2x50/54 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29059-368
Lamell, singelmontasje inkl. yttergavler
1x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29001-368
1x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29031-368
1x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29002-368
1x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29032-368
1x45/49 Lamell 8.1 Hvit/sort 29003-368
1x45/49 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29033-368
1x50/54 Lamell 6.6 Hvit/sort 29004-368
1x50/54 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29034-368
2x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29006-368
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29036-368
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29037-368
2x45/49 Lamell 8.1 Hvit/sort 29008-368
2x45/49 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29038-368
2x50/54 Lamell 6.6 Hvit/sort 29009-368
2x50/54 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29039-368
Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, rekkemontasje ekskl. yttergavler
1x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29332-436
1x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29341-436
1x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29333-436
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29342-436
1x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29334-436
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29343-436
1x50/54 Beta 6.5 Hvit/sort 29335-436
1x50/54 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29344-436
2x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29337-436
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29346-436
2x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29338-436
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29347-436
2x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29339-436
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29348-436
2x50/54 Beta 6.5 Hvit/sort 29340-436
2x50/54 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29349-436
Beta, singelmontasje inkl. yttergavler
1x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29021-436
1x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29051-436
1x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29022-436
1x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29052-436
1x45/49 Beta 8.1 Hvit/sort 29023-436
1x45/49 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29053-436
1x50/54 Beta 6.6 Hvit/sort 29024-436
1x50/54 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29054-436
2x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29026-436
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29056-436
2x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29027-436
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29057-436
2x45/49 Beta 8.1 Hvit/sort 29028-436
2x45/49 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29058-436
2x50/54 Beta 6.6 Hvit/sort 29029-436
2x50/54 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29059-436
Lamell, singelmontasje inkl. yttergavler
1x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29001-436
1x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29031-436
1x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29002-436
1x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29032-436
1x45/49 Lamell 8.1 Hvit/sort 29003-436
1x45/49 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29033-436
1x50/54 Lamell 6.6 Hvit/sort 29004-436
1x50/54 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29034-436
2x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29006-436
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29036-436
2x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29007-436
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29037-436
2x45/49 Lamell 8.1 Hvit/sort 29008-436
2x45/49 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29038-436
2x50/54 Lamell 6.6 Hvit/sort 29009-436
2x50/54 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29039-436
Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, singelmontasje inkl. yttergavler
2x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29026-367
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29056-367
2x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29027-367
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29057-367
Lamell, singelmontasje inkl. yttergavler
2x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29006-367
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29036-367
2x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29007-367
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29037-367
Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, singelmontasje inkl. yttergavler
2x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29026-384
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29056-384
2x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29027-384
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29057-384
Lamell, singelmontasje inkl. yttergavler
2x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29006-384
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29036-384
2x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29007-384
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29037-384
Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, singelmontasje inkl. yttergavler
2x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29026-218
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29056-218
2x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29027-218
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29057-218
Lamell, singelmontasje inkl. yttergavler
2x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29006-218
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29036-218
2x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29007-218
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29037-218
Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, singelmontasje inkl. yttergavler
2x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29026-220
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29056-220
2x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29027-220
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29057-220
Lamell, singelmontasje inkl. yttergavler
2x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29006-220
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29036-220
2x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29007-220
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29037-220
Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, singelmontasje inkl. yttergavler
2x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29026-219
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29056-219
2x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29027-219
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29057-219
Lamell, singelmontasje inkl. yttergavler
2x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29006-219
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29036-219
2x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29007-219
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29037-219
Text som beskriver tabellen
W Rasteroptikk Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Beta, rekkemontasje ekskl. yttergavler
1x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29332-409
1x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29341-409
1x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29333-409
1x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29342-409
1x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29334-409
1x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29343-409
1x50/54 Beta 6.5 Hvit/sort 29335-409
1x50/54 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29344-409
2x25/28 Beta 6.5 Hvit/sort 29337-409
2x25/28 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29346-409
2x32/35 Beta 8.0 Hvit/sort 29338-409
2x32/35 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29347-409
2x45/49 Beta 8.0 Hvit/sort 29339-409
2x45/49 Beta 8.0 Alugrå/hvit 29348-409
2x50/54 Beta 6.5 Hvit/sort 29340-409
2x50/54 Beta 6.5 Alugrå/hvit 29349-409
Beta, singelmontasje inkl. yttergavler
1x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29021-409
1x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29051-409
1x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29022-409
1x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29052-409
1x45/49 Beta 8.1 Hvit/sort 29023-409
1x45/49 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29053-409
1x50/54 Beta 6.6 Hvit/sort 29024-409
1x50/54 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29054-409
2x25/28 Beta 6.6 Hvit/sort 29026-409
2x25/28 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29056-409
2x32/35 Beta 8.1 Hvit/sort 29027-409
2x32/35 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29057-409
2x45/49 Beta 8.1 Hvit/sort 29028-409
2x45/49 Beta 8.1 Alugrå/hvit 29058-409
2x50/54 Beta 6.6 Hvit/sort 29029-409
2x50/54 Beta 6.6 Alugrå/hvit 29059-409
Lamell, singelmontasje inkl. yttergavler
1x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29001-409
1x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29031-409
1x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29002-409
1x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29032-409
1x45/49 Lamell 8.1 Hvit/sort 29003-409
1x45/49 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29033-409
1x50/54 Lamell 6.6 Hvit/sort 29004-409
1x50/54 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29034-409
2x25/28 Lamell 6.6 Hvit/sort 29006-409
2x25/28 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29036-409
2x32/35 Lamell 8.1 Hvit/sort 29007-409
2x32/35 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29037-409
2x45/49 Lamell 8.1 Hvit/sort 29008-409
2x45/49 Lamell 8.1 Alugrå/hvit 29038-409
2x50/54 Lamell 6.6 Hvit/sort 29009-409
2x50/54 Lamell 6.6 Alugrå/hvit 29039-409

Bæreskinne for synlig T-profil

For montering i himling med modulmål 600 mm og synlig bæreprofil med bredde 25 mm eller 15 mm. Skinnen monteres direkte mot himlingen. Av hvitlakkert plate. Armaturen henger i klips som løper i bæreskinnen. Leveres inkl. klips og feste. Lengde: 600 mm, bæreprofil: 25/15, maks. belastn.: 75N.

Art.No.
L=600 mm, T-profil 25/15, maks last 75N/par 90017

Gavl for rekkemontering

Art.No.
Gavl, hvit/svart/par 94990
Gavl, alugrå/hvit/par 94991

Lysrør T5 Eco, FDH

Art.No.
25, 3000, G5, 2450, 114 81629
25, 4000, G5, 2450, 114 81630
32, 3000, G5, 3100, 114 81631
32, 4000, G5, 3100, 114 81632
45, 3000, G5, 4100, 109 81633
45, 4000, G5, 4100, 109 81634
50, 3000, G5, 4400, 102 81635
50, 4000, G5, 4400, 102 81636

Lysrør T5, FDH

Art.No.
28, 4000, G5, Ra>80, 2600, 104 81349
35, 4000, G5, Ra>80, 3300, 104 81350
28, 3000, G5, Ra>80, 2600, 104 81355
35, 3000, G5, Ra>80, 3300, 104 81357
49, 3000, G5, Ra>80, 4300, 99 81359
49, 4000, G5, Ra>80, 4300, 99 81362
54, 3000, G5, Ra>80, 4450, 93 81374
54, 4000, G5, Ra>80, 4450, 93 81378

Skjøtebrakett – Fleksledd

Rekkearmatur kompletteres med gavler og wireoppheng. (NB! Passer ikke singelarmaturer)

Art.No.
Skjøtebrakett inkl. friksjonslås/stk. (kun rekkearmatur) 94994

Skjøtebrakett – Rett

Rekkearmatur kompletteres med gavler og wireoppheng

Art.No.
Skjøtebrakett inkl. friksjonslås, hvit/svart/stk. (kun rekkearmatur) 94992
Skjøtebrakett inkl. friksjonslås, alugrå/hvit/stk. (kun rekkearmatur) 94993

Støvdeksel

Støvdeksel av akryl, reservedel - (inngår i armatur)

Art.No.
Støvdeksel 25/28/50/54W 94995
Støvdeksel 32/35/45/49/73/80W 94996

Takfeste med wireoppheng

Wireoppheng inkl. feste for takmontasje eller T-profil 25mm.

Art.No.
Wireoppheng L=1,5m, takfeste i krom/par 91696

Wireoppheng for bæreskinne

Wireoppheng for bæreskinne.

Art.No.
Wireoppheng for bæreskinne 90015, 90016, 90017, 94052, 94067, 94068 91426

Wireoppheng for rekkemontert armatur

Wireoppheng med enkelwire, takskål og tilkoblingsledning 5x1,0mm². L=1,0m.

Art.No.
Stor takskål, hvit/stk 91701
Stor takskål for T-profil 25mm, hvit/stk 91703

Wireoppheng for rekkemontert armatur

Wireoppheng med enkelwire og takskål, L=1,5 m.

Art.No.
Liten takskål for T-profil 25 mm, hvit/stk 94880
Stor takskål for T-profil 25 mm, hvit/stk 94881

Wireoppheng for singelmontert armatur

Wireoppheng med taksskåler, L=1,5 m.

Art.No.
Små takskåler, hvite/par 94414
Små takskåler for T-profil 25 mm, hvite/par 94415

Wirependel med enkelwire og tilkoblingsledning

Wireoppheng med enkelwire, takskål og tilkoblingsledning 3x1,0mm². L=1,0 m.

Art.No.
Stor takskål, hvit/stk 94588
Stor takskål for T-profil 25mm, hvit/stk 94589
Målskisse
Light distribution
1x32/35 W, Lamell

1x32/35 W, Lamell

1x32/35 W, Beta

1x32/35 W, Beta

2x32/35 W, Lamell

2x32/35 W, Lamell

2x32/35 W, Beta

2x32/35 W, Beta

Bruksområder