fagerhult_esense_detect2.jpg

e-Sense Detect

e-Sense Detect er et lysstyringssystem basert på mikrobølgeteknologi, noe som gjør at det egner seg til ulike bruksområder og behov. Ettersom sensorenheten er skjult i armaturen, blir verken design eller kapslingsgrad påvirket. Systemet leveres i to versjoner: e-Sense Detect On/Off og e-Sense Detect DALI med fraværsdemping.

Funksjoner

Tilstedeværelsesstyring

Tilstedeværelsesstyring tenner og slukker automatisk. Justerbar tid mellom detektering og slukking.

 

Luxnivåinnstilling

En valgt terskelverdi hindrer at tilstedeværelsessensoren reagerer når dagslyset er sterkt nok.

 

Fraværsdemping*

Bevegelsessensoren styrer til høyt lysnivå ved detektering av en person og går tilbake til lavt nivå etter innstilt tid.
*Endast e-Sense Detect DALI

 

Brukerområder

Korridor

 

Trappehus

 

Slik fungerer e-Sense Detect

En mikrobølgesensor skiller seg fra en PIR-sensor (Passive Infra Red) ved at den for eksempel kan registrere bevegelser på andre siden av en dør eller tynn vegg. Det kan være en fordel for eksempel når armaturen er plassert på et toalett, slik at lyset blir tent før døren åpnes. Mikrobølgesensoren fungerer som en radar og sender ut et signal med en effekt på under 10 mW, som så blir reflektert tilbake. Når tiden til det reflekterte signalet endrer seg, registrerer sensoren en bevegelse.

e-Sense Detect On/off

Med e-Sense Detect On/Off  tenner armaturen ved bevegelse og slukker etter en innstilt tid.

e-Sense Detect DALI

Med fraværsdemping kan armaturen stilles inn slik at den lyser på et lavt nivå (cirka 10 prosent) hele tiden. Ved detektering av bevegelse blir lysnivået umiddelbart regulert opp til 100 prosent. Etter siste detekterte nærvær og innstilt tidsforsinkelse går armaturen langsomt tilbake til lavt nivå, og, avhengig av innstilling, kan den slukkes helt etter en stund.

Idriftsettelse

Innstillinger for følsomhet, tid og nivåer for lavt nivå, tid til slukking og luxterskel gjøres med dip-switcher på sensorenheten i armaturen.

e-Sense Detect On/off

Mikrobølgesensor med reléutgang kan styre én eller flere armaturer.

e-Sense Detect DALI

Mikrobølgesensor med DALI-utgang kan styre opptil 15 slaver. Innebygd power-supply.

 

Last ned brosjyre

 

Lysrørsarmaturer med e-Sense Detect