fagerhult_clo.jpg

CLO - Constant Light Output

Lysdioder (LED) har som mange andre lyskilder den egenskapen at lumenverdien avtar over tid når dioden eldes. Denne lystilbakegangen er stort sett lineær i diodens levetid. Med en programmerbar driver kan armaturen selv kompensere for denne tilbakegangen. Dette kalles Constant Light Output (CLO), det vil si konstant lumenverdi ut av armaturen i hele dens levetid.

I begynnelsen av levetiden starter armaturen på en lavere driftsstrøm. Etter hvert økes deretter strømmen suksessivt i den aktuelle levetiden for å kompensere for lysdiodens tilbakegang. Denne kompenseringen skjer automatisk.

Fordelen med CLO er at det ikke er nødvendig å overinstallere anlegget for å kompensere for en fremtidig lysnedgang fra diodene. Med CLO får man riktig lys fra armaturen i hele dens levetid. CLO gjør også at installasjonen gir en mindre miljøpåvirkning. Dermed blir også driftskostnadene og hele anleggets totalkostnad lavere. 

Bruksområder