CLO - Constant Light Output

Lysdioder (LED) har som mange andre lyskilder den egenskapen at lumenverdien avtar over tid når dioden eldes. Denne lystilbakegangen er stort sett lineær i diodens levetid. Med en programmerbar driver kan armaturen selv kompensere for denne tilbakegangen. Dette kalles Constant Light Output (CLO), det vil si konstant lumenverdi ut av armaturen i hele dens levetid.

I begynnelsen av levetiden starter armaturen på en lavere driftsstrøm. Etter hvert økes deretter strømmen suksessivt i den aktuelle levetiden for å kompensere for lysdiodens tilbakegang. Denne kompenseringen skjer automatisk.

Fordelen med CLO er at det ikke er nødvendig å overinstallere anlegget for å kompensere for en fremtidig lysnedgang fra diodene. Med CLO får man riktig lys fra armaturen i hele dens levetid. CLO gjør også at installasjonen gir en mindre miljøpåvirkning. Dermed blir også driftskostnadene og hele anleggets totalkostnad lavere. 

Utendørsarmaturer med CLO som standard

 
 
 

 

Innendørsarmaturer med CLO som standard