Styrningsfunksjoner

Tilstedeværelsesensor

Tilstedeværelsesensor både tenner og slokker belysningen. Etter en gitt tidd fra siste detekteringstidspunkt, slokkes lyset automatiskt. Tiden mellom detektering og slukking er justerbar.

 

Precense control

Daglysstyring

En sensor tilpasser belysningseffekten til mengden innfallende dagslys (naturlig lys). Hvis dagslys mangler, brukes funksjonen for tilpasning av belysningseffekten til driftsverdien etter vedlikeholdsfaktoren (konstantlysfunksjon).

 

Daylight control

Manuell styring

For manuell regulering via snordimmer i armaturen eller impulsbryter på vegg.

 

Manual control

Fraværsdemping

Bevegelsessensoren styrer til angitt lysnivå ved detektering og går tilbake til et lavere nivå etter kort tid. Ikke slukkefunksjon.

 

Absence dampening

Fraværsdemping med slukking

Bevegelsessensoren styrer til angitt lysnivå ved detektering og går tilbake til et lavere nivå etter innstilt tid. Sensoren kan også slukke lyset helt etter ytterligere en tidsinnstilling. Lavnivået kan justeres mellom 10 og 50 %.

 

Absence dampening with switch off

Offset

Melllom gruppe A,B og C finnes en offset på 15% for å kunne skille på armaturer langs f.eks en vindusrekke og lenger inn i rommet. Passer godt til bruk i klasserom.

 

Offset

Kanal B 30% o set

Kanal B har 30% ofsett, kvilket innebærer at opplyset (Kanal B) begynner å reguleres når kanal A er nede på 70%. Når kanal A er regulert til 10%, ligger kanal B altså på 40 %. 

 

Channel B Offset

Luxnivåinnstilling

Instilling av en terskelverdi hindrer at tilstedeværelsessensoren reagerer når dagslysset er tilstrekkelig..

 

Lux level

CLO - constant light output

Lysdioder (LED) har som mange andre lyskilder den egenskapen at lumenverdien avtar over tid når dioden eldes. Denne lystilbakegangen er stort sett lineær i diodens levetid. Med en programmerbar driver kan armaturen selv kompensere for denne tilbakegangen.
Les mer

 

 

Nattsenking utendørs

Styreenhetene er forhåndsprogrammerte og vedlikeholdsfrie. Armaturer med nattsenking krever heller ingen ytterligere investeringer eller forandringer i infrastrukturen.
Les mer

 

 

Bruksområder