Om DALI-router

Det nye rutersystemet for DALI bruker Ethernet-kommunikasjon for å koble DALI-nettverk til hverandre på en smidig måte. Med modulene får man et komplett system fra enkelte kontorrom til store kontorbygg.

Fleksibel styring for den store installasjonen

Grunnfunksjonene er tilgjengelige og startklare uten noen programmering. Avanserte funksjoner oppnås med Windows-basert programvare, Designer. Hver individuell ruter kan håndtere to DALI-sløyfer med maksimalt 64 styreenheter og belastningsgrensesnitt hver. Systemet kan programmeres for energisparingsfunksjoner, f.eks. tilstedeværelsesdetektering og konstantlys. Ytterligere automatikk kan fås med planlagte hendelser. OPC-serverprogramvaren aktiverer grensesnitt til håndteringssystemet i bygningen.

Ypperlig driftssikkerhet

Alle data lagres i selve systemet for å eliminere behovet for PC-styring ved daglig bruk. Elimineringen av en sentral styreanordning sikrer at et enkelt produkt ikke kan forårsake avbrudd i systemet. En PC kan tilkobles for diagnostisering ved behov.

Fordeler

 • Det trengs ingen PC til daglig bruk.
 • Full fleksibilitet.
 • Standardprotokoll.
 • Enkel systemlayout.

Systemgrunnlag

Routeren er den sentrale enheten i systemet. Med routeren får man en smidig tilkobling av et stort antall DALI- og DIGIDIM-produkter. DIGIDIM-systemene programmeres med Helvars programvare Designer, som brukes på en lokal eller fjernstyrt Windows-basert PC. Etter programmeringen kan PC-en kobles fra, ettersom den ikke trengs ved normal daglig bruk av systemet. PC-en kan også brukes til overvåking og rapportering av systemstatus. Alle data lagres i flash-minnet i DIGIDIM-routerne, hvilket innebærer at behovet for tunge databaser unngås og systemet kan lagres på PC som sikkerhetskopi.

Nettverk med flere routere

Et stort antall routere kan kobles sammen i et nettverk med standardtilkoblinger for Ethernet. Dette medfører at det kan brukes til programmering og overvåking. Omfanget av systemet defineres som en arbeidsgruppe. En arbeidsgruppe er en samling rutere som er tilkoblet via en Ethernet-tilkobling.

Fakta DALI-router

Nøkkeltall

En DIGIDIM-ruter kan håndtere 128 DALI-enheter:

 • Hvert DALI-nettverk kan ha 64 DALI-enheter tilkoblet med lengste avstand 300 meter.
 • Integrert 250 mA DALI strømtilførsel for hvert DALI-nettverk.
 • 10/100 Mbit/s Ethernet-tilkobling med Internett-protokoll (TCP/IP).
 • 16 000 grupper i programvare Designer.
 • Hver ruter kan bruke 256 grupper.
 • DALI-enheter arbeider sammen i grupper.
 • Maksimalt kan 64 PC-er som kjører programvaren Helvar Designer tilkobles samtidig.

Funksjoner

 • Manuell kontroll (alltid personlig mulighet til å påvirke lyset).
 • Dagslysregulering (regulering etter innfallende dagslys. Både open loop og closed loop).
 • Tilstedeværelsesdetektering (i multisensor eller eksterne enheter).
 • Flere offset-styringer (konstantlysregulering gir høyere lysnivå i avstand fra vindu).
 • Lyskildestatus (hver DALI-enhet kan gi informasjon).
 • Logg for levetid for lyskilder (enkelte lyskilders forbruk kan dagboksføres i logg).
 • Automatisk oppdatering ved bytte av forkoblingsutstyr (informasjon for fjernet utstyr oppdateres i nytt).
 • Tidsfunksjoner (automatisk tenning/slukking eller endring av funksjoner avhengig av tidspunkt).
 • Kalenderfunksjoner (hendelser kan skje på visse ukedager).
 • Automatisk sekvensstyring (f.eks. dagslyssimulering).
 • Blokkeringsfunksjon for korridorbelysning (alltid korridorlys ved nærvær i kontorer).
 • Logikkfunksjoner (AND & NAND-liknende funksjoner).
 • Automatisk kontroll av nødlysenheter (følger DALI-standarden for kontroll av nødlysenheter).
 • OPC-systemer (styring mellom eiendomssystemer og servere).

Bruksområder