Også om natten trengs det lys i pasientrommet, helst et lys helt uten blå innslag, for ikke å forstyrre den viktige nattesøvnen. Amber er et lys der vi ganske enkelt har fjernet den blå andelen av lyset. Ved å lyssette med lave nivåer av amber skaper vi tilstrekkelig lys for at personalet kan se til pasienten, og for at pasienten kan orientere seg i rommet. Som nattbelysning med amber brukes bare nedlyset i Aluflex Medica. 


Pasienttoaletter

Et toalettbesøk på nattetid kan lett forstyrre søvnsyklusen med feil intensitet og fargetemperatur. Om natten brukes derfor bare Monitor med amber, som gir tilstrekkelig lys til toalettbesøket uten at det går ut over produksjonen av melatonin.

Produkter

Pleiad Wallwasher G3

Gå til produkt