På ettermiddagen og kvelden dempes nivåene, og lyset blir varmere. Lyssettingen følger anbefalinger for lys som støtter døgnrytmen og forbereder kroppen for natten ved å stimulere produksjonen av melatonin. Det varme lyset skapes av opplysdelen i Aluflex Medica og av Pleiad Wallwasher mot motsatt vegg.

Produkter

Pleiad Wallwasher G3

Gå til produkt