På dagtid blir dagslyset supplert med et intenst, relativt kaldt omgivelseslys med en stor andel blått lys. Lyset skapes av allmennlysdelen i Eira, opplysdelen i Aluflex Medica og av Pleiad Wallwasher mot motsatt vegg. Denne lyssettingen demper produksjonen av melatonin og stimulerer produksjonen av kortisol. På den måten fremmes våkenhet på dagtid. 


Pasienttoaletter

Et pasienttoalett hører sammen med pasientrommet og skal oppfylle mange ulike behov. Det blir utformet slik at det er lett tilgjengelig, også for bevegelseshemmede, med tilstrekkelig stort areal. Det skal også være lett å holde rent. 

Toalettet er en del av pasientsfæren og krever god belysning både for pasienten og personalet. Discovery Evo gir et godt allmennlys og kombineres med Monitor over speilet, som belyser ansiktet.

Produkter

Pleiad Wallwasher G3

Gå til produkt

Discovery Evo

Gå til produkt