fagerhult_tryggtresande_hero.jpg

Attraktive og trygge reisemiljøer

Med vårt nye sortiment for reisemiljøer blir Fagerhults belysningstilbud komplett. Hos oss får du en helhetsløsning for trafikknutepunkter og terminaler fra dør til dør.

Planlagt belysning gir trygghet

Med et godt planlagt og opplyst anlegg – fra sykkel- og bilparkeringsplasser, via gangbroer og tunneler helt inn på stasjonen – kan man skape et attraktivt reisemiljø. Da føles det trygt og sikkert å oppholde seg i området, både fysisk og psykisk, for mennesker i alle aldre. Miljøet skal oppfattes som tilgjengelig, og det skal være enkelt å orientere seg slik at man ikke tar feil vei eller blir skadet.

Robuste armaturer for økt sikkerhet

Men én ting er sikkert. Det er alltid noen som ønsker å ødelegge for andre. En ødelagt armatur er ikke til noen nytte, og øker bare utryggheten enda mer. Derfor lanserer vi et helt nytt Fagerhult-sortiment: armaturer med høy IK- og IP-klassifisering. Varianter som i mange tilfeller langt overstiger kravene i europastandarden. Dessuten er de så energieffektive at man kan ”koste på seg” litt høyere lysnivåer. Uten at det påvirker verken miljøet eller billettprisen. 

Komplett tilbud 

Med vårt nye sortiment for reisemiljøer blir Fagerhults belysningstilbud komplett. Hos oss får du en helhetsløsning for trafikknutepunkter og terminaler fra dør til dør.

Det nye sortimentet med IK- og IP-klassifiserte armaturer kompletterer vårt øvrige utvalg innen belysning. Dermed blir det enkelt å lyssette hele prosjektet, både innendørs og utendørs. Fra kontorer og billettsalg til butikker, ankomsthaller og plattformer helt ut til gangveier og -tunneler samt parkeringsområder. Vi kan også tilby kanalsystemer for samordning av belysning, kommunikasjon og overvåking over og under bakken. Buss, tog eller T-bane med omkringliggende miljøer kan enkelt belysningsplanlegges i én operasjon.

Bruksområder