Trygghet skal oppleves

Lys skaper trygghet  

Trygghet er en opplevelse, en følelse. Det føles tryggere å være på befolkede, oversiktlige steder som er vakkert utformet. Og når mørket faller, er det belysningens oppgave å sørge for at den følelsen bevares.

En stor del av trygghetsfølelsen handler om tydelighet. Hvilket miljø er det jeg er på besøk i? Er det åpent for alle, eller bare delvis offentlig? Eller til og med privat? Godt planlagt belysning gir raskt et godt overblikk og gjør det enkelt å orientere seg. Lyset bygger et rom med helhet, detaljer og kontraster, på samme måte som innendørs. Og når man vet hva som gjelder, slutter man å bekymre seg for det som kan skje. Miljøet blir attraktivt og lokker flere til stedet. Lyset skaper en positiv, sosial kontroll, noe som også har en forebyggende effekt på kriminalitet. Belysning er naturligvis ingen garanti for at det ikke begås lovbrudd. Men den gjør en forskjell! I fem separate britiske undersøkelser førte forbedret belysning til en reduksjon i kriminaliteten på 29 prosent. (Brottsförebyggande rådets rapport 2007:28). 

At stedet er godt vedlikeholdt er en annen faktor som har stor betydning for tryggheten. Ryddige utendørsmiljøer uten rot og vandalisme forsterker trygghetsfølelsen. Med armaturer som tåler vandalisme, kan du forsikre deg om at belysningen alltid oppfyller funksjonen sin, både praktisk og estetisk. Og det er ikke mange som vil tagge, spraye, sparke og slå når de står midt i rampelyset. 

Sikkert å ferdes

Trafikksikkerhet er ett av de viktigste trygghetsaspektene i nærmiljøet, og her har belysningen stor betydning. Det blir stadig flere måter å forflytte seg på. I boligområder samles bilister, syklister, fotgjengere, folk på rulleskøyter, skateboardere og en og annen segway. Derfor må veier og fortau lyssettes individuelt. 

For fotgjengeren er det viktig å selv være synlig for dem som ferdes i området, slik at man ikke blir påkjørt. Siden man beveger seg langsomt, har man også tid til å ta inn alle sanseinntrykk og skape seg et helhetsbilde av miljøet. Derfor bør lyset utformes slik at det underbygger og bidrar til å forme miljøet, med kontraster mellom lys og skygge, og variasjoner i belysningsgraden. Belysningen på gang- og sykkelveier skiller seg fra veiene ved at den er i mindre skala. Lyskildene bør sitte lavere, og belysningsstyrken kan ofte reduseres. 

Bilføreren ferdes raskt, og rekker ikke å oppfatte så mye. Her er det altså ikke behov for å modellere miljøet på samme måte, og billysene er ofte tilstrekkelig. Men så fort veien går gjennom tettbebygde strøk der trafikken er mer intensiv og mange personer beveger seg, må belysningen planlegges nøye. Kryss, rundkjøringer og fotgjengeroverganger krever ekstra belysning, og for å unngå blending bør lyset økes suksessivt slik at øyet rekker å tilpasse seg. Ny forskning antyder også at et hvitere lys, f.eks. LED, kan bidra til kortere reaksjonstid og øke bilførerens perifere syn. 

Attraktive utendørsrom

God belysning er en av de mest effektive måtene å gjøre et område attraktivt på. Belysningen bidrar til opplevelsen av et trygt og sikkert sted. Og jo flere som kommer til området, desto flere vil være med. Varemerket blir ganske enkelt sterkere. Ved å planlegge lyssettingen nøye, skaper man innbydende rom i rommet og fremhever de ulike stedenes funksjon og muligheter. Skap et tema for helheten, og løft frem det unike, gjerne ved å fremheve små detaljer. Man kan ofte skape effektbelysning med relativt enkle midler. LED og fleksible lysstyringsmuligheter gjør at man kan heve områdets estetiske merverdi uten at det går ut over budsjettet. 

Trygghet fra Fagerhult

Fagerhult har lang erfaring innen belysning for utendørsmiljøer, fra boligområder og nærområder, til rendyrket veibelysning. Fagerhult Outdoor Lighting Solutions jobber etter samme velrenommerte prinsipper som innendørs. Med utgangspunkt i den nyeste forskningen bruker vi ny kunnskap for å utvikle armaturer som er optimaliserte både ergonomisk og med tanke på strømforbruk. For oss er kombinasjonen av ergonomi og energieffektivitet en helhet. 

I en bransje der det fort kan fokuseres for mye på investering og driftskostnader, vil vi vise hvordan man kan skape lysmiljøer som får mennesker til å føle seg bra, skape økt trafikksikkerhet og trygghet, og som samtidig er skånsom mot miljøet og samfunnsøkonomien. Vi gjør det ved å selv drive en egen forskningsavdeling som samarbeider med forskere ved ledende universiteter. Vi gjør det ved å utvikle egne armaturer som blir nøye utprøvd i vårt eget lyslaboratorium, og vi viker aldri en tomme fra lover og standarder. 

Vårt mangeårige nærvær i bransjen gjør at vi ofte får tilbud om å teste ny teknikk fra leverandører, og på den måten kan vi tilby den nyeste teknologien – i kvalitetssikrede former. Hvorfor inngå kompromiss når det ikke er nødvendig?   

Bruksområder