fagerhult_outside_hero3.jpg

Gang- og sykkelvei

Det skal bare noen små, mørke soner til for å ødelegge konsentrasjonen og oppfattelsesevnen. Derfor er det viktig at gang- og sykkelveien er jevnt og enhetlig lyssatt, slik at både de som sykler fort og de som går sakte kan føle seg trygge og sikre.

Tenk på dette

Selve veien kan belyses med horisontalt lys, mens møtende mennesker og omgivelser tydeliggjøres med indirekte og vertikalt lys. Mastebelysning er et godt valg for veien, mens pullerter eller bakkelyskastere kan brukes til å belyse vegetasjonen i nærheten. Mastebelysningen må tilpasses mennesket, og må derfor ikke sitte for høyt. 

Selve veien kan belyses med horisontalt lys, mens møtende mennesker og omgivelser tydeliggjøres med indirekte og vertikalt lys. Mastebelysning er et godt valg for veien, mens pullerter eller bakkelyskastere kan brukes til å belyse vegetasjonen i nærheten. Mastebelysningen må tilpasses mennesket, og må derfor ikke sitte for høyt.

Bruksområder