Main_Visuell_komfort.jpg

Visuell komfort

Alle utendørsmiljøer bør planlegges med mennesket i fokus og med hensyn til hvordan mennesker reagerer og fungerer. Lys handler mye mer om opplevelser enn om teknikken bak det som skaper selve opplevelsen.

Våre øyne 

I vårt øyne sitter det ulike typer lysfølsomme reseptorer. To av dem kalles tapper og staver. Tappene sitter i den gule flekken og har ansvaret for vårt farge- og detaljsyn og trenger lys for å fungere godt. Det er derfor vi har vanskelig for å se konturer og farger i mørket. Stavene er svært lysfølsomme og har i stedet ansvar for mørkesynet vårt og det vi kan se i periferien. 

Lys redder liv

For sikkerheten på veiene våre er evnen til å kunne reagere raskt ofte avgjørende. Når vi blir eldre, svekkes både reaksjonsevnen og synet vårt. Med en aldrende befolkning blir det enda viktigere å ha godt belyste veier.

God belysning på veiene kan gjøre at vi kan hindre ulykker.

En 40-åring trenger for eksempel fire ganger så mye lys for å kunne se like bra som en 20-åring. En 60-åring trenger åtte ganger så mye lys. Vår aldrende befolkning bidrar naturligvis til økt risiko for ulykker på dårlig opplyste veistrekninger.

 

Reduser blendingen 

Blending betyr at øyet utsettes for et høyere lysnivå enn det nivået det har tilpasset seg. Kort og godt kan man si at blendingen er et større problem i døgnets mørke timer fordi forskjellen mellom lys og mørke da er mer markant. 

Optimalisert linseteknikk 

Ved hjelp av Fagerhults AGC-linser (Advanced Glare Control) har vi i Vialume 1 kunnet optimalisere den visuelle komforten. De store linsene sitter tett og danner sammen en eneste lysklynge. Vi har dessuten løftet opp den lysende flaten litt i armaturen slik at man ikke blendes på avstand. Lysklyngen lyser også opp den indre kanten av lysåpningen litt slik at armaturen synes på avstand. Dette gjør at øyet rekker å venne seg til lyset før man kommer frem til armaturen. På denne måten minimeres også blendingsrisikoen. Når blendingen reduseres, øker også den visuelle komforten. 

Les mer om utviklingen av våre nye AGC-linser

 

Tre stemmer om visuell komfort:

 

Henrik Clausen, Director, Fagerhult Lighting Academy:

"Visuell komfort for meg betyr at armaturen oppleves behagelig i sin sammenheng, samtidig som sammenhengen skal være behagelig. Visuell komfort handler også om at lyset er på riktig sted i uterommet slik at det føles trygt for den som opplever stedet."

Harita S. Undurty, arkitekt og lysdesigner:

"Som lysdesigner vil jeg beskrive et miljø som visuelt bekvemt når belysningssituasjonen optimaliserer den visuelle kapasiteten. Dette oppnås ved først og fremst å minimere eller helst eliminere blending fra lyskildene."

Bruksområder