fagerhult_evolume_main.jpg

Teknisk perfeksjon for gater og veier

Evolume 1 er den første varianten i en ny energieffektiv produktfamilie med LED-armaturer for gater og veier. Her har vi kombinert de gode lysegenskapene fra våre AGC-linser med en moderne design som passer inn i de fleste miljøer.

Avansert teknologi og moderne design

Evolume 1 linsTil Evolume 1 har vi brukt våre spesialutviklede Advanced Glare Control-linser som er tilpasset Statens vegvesens retningslinjer. Linsene er ekstra store, og utformingen gjør at blending er minimal.

Evolume 1 har et moderne formspråk og smelter inn i miljøet med sitt flate utseende.

Sikkerhet og visuell komfort

God belysning er viktig for sikkerheten på gater og veier. Godt lys gjør oss nemlig i stand til å reagere raskere når fare oppstår.

Når vi utvikler belysning, er begrepet visuell komfort vår ledestjerne. Belysningen skal være en positiv opplevelse både for dem som befinner seg i lyset fra armaturen, og for dem som ser lyset på litt lengre avstand. Belysningen må heller ikke blende. Når blendingen avtar, øker den visuelle komforten. Eldre mennesker er mer følsomme for blending, og derfor er det viktig å ta den visuelle komforten alvorlig.

En investering for fremtiden

Investering i ny belysning innebærer en betydelig kostnad. Ved hjelp av livssykluskostnader LCC (Life Cycle Cost) får man en god oversikt over totalkostnadene. LCC-beregningen omfatter kostnader både for armaturer, installasjon og drift.

Med Evolume 1 får du et teknisk avansert produkt med gode lysegenskaper og lavt energiforbruk til en lav investeringskostnad.

Energisparing med CLO og styring

Lysfluxen avtar etter hvert i lysdioder. En ny diode gir mer lys enn en diode som har vært i drift en stund. I Evolume 1 brukes CLO (Constant Light Output). Ved CLO programmeres driveren slik at den leverer mindre strøm i begynnelsen av levetiden og mer på slutten av levetiden. Dette gjør at lysfluxen holder seg konstant, noe som også gir stort potensial for energisparing.

Evolume 1 fås med en rekke ulike styringsalternativer. Les mer hvordan man kan oppnå store energibesparelser ved hjelp av nattsenking.

Bruksområder