Hva er en slagfast armatur?

Under begrepet Slagfast presenterer vi armaturløsninger som ganske enkelt tåler litt mer, både når det gjelder tetthet (IP-klasse) og robusthet (IK-klasse).

Les mer om hva vi mener med Slagfast

Relaterte produkter

Mission

Quadriga

Tuscan

Tuscan II

LED-leselampe

Pleiad Robust G3

Kollektivknutepunkter

Vårt sortiment slagfaste og kapslede armaturer motstår både hærverk og uvær. Armaturene er utviklet spesielt med tanke på kollektivtrafikk og reisemiljøer der behovet for energieffektiv belysning er stort, men der vanlige armaturer ikke strekker til.

Våre løsninger for reisemiljøer

Robust belysning for utsatte utendørsmiljøer

Folk unngår steder som føles mørke og utrygge, gangtunneler, gårdsplasser, garasjer og forskjellige reisemiljøer. Miljøer der faren for hærverk er stor – Hva kreves av belysningen der?

Løsninger for utsatte utendørsmiljøer

Armaturløsninger for kriminalomsorg og psykisk helsevern

Våre armaturer i dette segmentet er utviklet med tanke på sikre omsorgsmiljøer og oppfyller alle krav som stilles på dette bruksområdet. Samtidig oppfyller de alle de andre kravene vi stiller når det gjelder lyskomfort og energieffektivitet.

Les om våre løsninger for kriminalomsorg og psykisk helsevern

Bruksområder