fagerhult_flexibel.jpg

Planlegg for fleksibilitet!

Kommunikasjons- og kunnskapssamfunnet har påvirket kontoret fysisk. Bedrifter reduserer kontorarealet og tilbyr sine ansatte mer fleksible arbeidsmåter.

På det aktivitetsbaserte kontoret finnes det ingen faste arbeidsplasser. Alle velger den plassen som passer aktiviteten. Kontorene planlegges med utgangspunkt i åpne flater som kompletteres av atskilte rom. 

For at medarbeiderne skal trives og være effektive, kreves det kompleks planlegging med mulighet for både kommunikasjon og sosialt samvær samt konsentrasjon og formelle møter. De ulike plassene utformes slik at de raskt og enkelt kan tilpasses aktuelle behov. 

For at de nye, fleksible arbeidsplassene skal bli effektive, kreves det god planlegging. Gode belysningsløsninger er avgjørende for at medarbeiderne skal trives og prestere. 

Derfor har vi utviklet en ny generasjon kostnadseffektive LED-armaturer for kontoret. Med fokus på god visuell komfort og miljømessig og økonomisk bærekraftighet har vi skapt fremtidsrettet belysning i tråd med den nye arbeidsmåten.