Tennishallen hebben een wat andere vorm en andere eisen aan verlichting dan gewone sportzalen. Een gebruikelijke eis is 500 lux op het speelvlak met extra licht voor een oppervlak van 2 meter buiten de zijlijnen en 3 meter achter de baselijnen.

Om verblinding tijdens serveren en smashen te voorkomen, worden de armaturen langs de zijkanten van het veld aangebracht.

Tennis stelt hoge eisen aan het verticale licht. De verticale verlichting is belangrijk omdat je de bal op verschillende hoogten moet kunnen zien, ook als de blik omhoog gericht wordt. Je moet goed kunnen inschatten waar de bal komt om snel te reageren. 

Ljusberäkning Tennisshall

20 st Excis LED Asymmetrisch 20.000 lm
Montagehoogte 7 m (de armaturen zijn 15° richting het midden gekanteld)
Gemiddelde verlichting 501 lx op het speelveld inclusief het omgevende oppervlak.

De oplossing voldoet aan de eisen voor gelijkmatigheid en verblindingsgraad volgens de sporthalnorm SS-EN 12193:2007 

Producten

Excis LED

Excis is een armatuur dat is ontwikkeld voor sporthallen. Het armatuur heeft een balbestendigheidsverklaring conform VDE 0710-13 en zorgt, ook vanaf grotere hoogte, voor een goede verlichting zonder te verblinden.

Naar product

Toepassingen