fagerhult_skola_miljo_4.jpg

Energiebesparend en studie bevorderend licht op middelbare scholen

Voelen de leerlingen zich beter en presteren ze beter bij omgevingslicht? En kan LED-verlichting zorgen voor beter licht met een lager energieverbruik? Dit was de basis van de studie die op een middelbare school in Helsingborg werd uitgevoerd gedurende zes maanden in samenwerking met de universiteit van Lund.

De studie omvatte 72 leerlingen van 17-18 jaar en werd in twee verschillende soorten klaslokalen uitgevoerd.

Het eerste klaslokaal is uitgerust met een van de beste school verlichtingssystemen op de markt: negen T5 armaturen met direct/indirect licht gemonteerd in drie rijen, aangevuld met bordverlichting.

 

 

Het testlokaal werd in plaats daarvan uitgerust met nieuw ontwikkelde LED-verlichting uitsluitend op basis van indirect licht gericht op de wanden en het plafond. Het klaslokaal met T5 armaturen had omgevingslicht van ca. 330 lux. Het klaslokaal met LED had omgevingslicht van ca. 440 lux. Net als in eerdere studies, werd de norm aangehouden van 500 lux op het werkvlak.

De leerlingen werden drie keer per dag gevolgd met behulp van interviews en cortisol metingen.

De Indira LED verlichting was beter dan de T5 oplossing

De resultaten toonden aan dat de LED verlichting beter was dan de T5 oplossing, en het was interessant dat de antwoorden van de leerlingen overeenkwamen. Leerlingen in het LED-lokaal voelden zich alerter in het algemeen en vooral tot lunchtijd, en dit niveau van alertheid hield de hele schooldag aan. Met de T5 oplossing nam de concentratie geleidelijk af gedurende de dag.

Als het ging om de arbeidsomstandigheden in het klaslokaal (visueel) gaven de leerlingen in het LED lokaal de verlichting een zeer respectabele 6, op een schaal van 7, terwijl de leerlingen in het T5 lokaal bleven steken rond een waardering van 5.6. De leerlingen in het LED-lokaal vonden het lokaal ook lichter en dachten dat de lichtkwaliteit beter was. Dit wordt ook bevestigd door de cortisol metingen en door het persoonlijke gevoel van toegenomen alertheid van de leerlingen.

Het LED klaslokaal had een lager energieverbruik en leek helderder

Wat interessant is hieraan is dat het energieverbruik in het LED-lokaal ook aanzienlijk lager was dan in het T5 lokaal. Het resultaat toont aan dat het LED-lokaal 34 % helderder is binnen de omgevingslicht zone, met 13 % minder energieverbruik. Het verbruik in het LED-lokaal was 8 W/m², vergeleken met 9,5 W/m² voor het T5 lokaal. Volgens de Zweedse richtlijnen, die eisen respectievelijk 12 W/m² en 10 W/m², betekent dit een energiebesparing van respectievelijk 33 % en 20 %.

Toepassingen