Systeeminstellingen e-Sense Move

Alle armaturen fungeren als master en slave en communiceren met het/de, voor het opstarten aangegeven, armatuur/armaturen.

De instellingen worden op de sensor unit uitgevoerd in vaste standen:

  • Gevoeligheid (van de sensor) 10–100 %.
  • Uitschakelvertraging tot het niveau van basisverlichting (hoe lang het armatuur na detectie volledig moet blijven branden) 5 sec. tot 20 min.
  • Uitschakelvertraging tot uitgaan (hoe lang het armatuur op niveau van basisverlichting moet blijven branden totdat het helemaal uitgaat) 1–60 min.
  • Niveau van basisverlichting (instelling voor lichtniveau van de basisverlichting).
  • Ontstekingsniveau (volledig aan op 100 % of niveau van basisverlichting).

Een armatuur met e-Sense Move wordt geleverd met een standaard instelling waarbij de gevoeligheid van de sensor is ingesteld op 50 %. Wanneer de sensor een RF-signaal ontvangt schakelt het lichtniveau naar 20 % en, wanneer beweging is waargenomen, naar  100 %. De verlichting blijft gedurende 5 minuten branden. Als er geen beweging wordt geregistreerd wordt het licht tot ca. 20 % gedimd. Als er nog eens 10 minuten zijn verstreken schakelt de sensor het armatuur uit. 

Toepassingen