fagerhult_esense_actilume2.jpg

Start van e-Sense ActiLume-installatie

Het is heel eenvoudig om een e-Sense ActiLume-installatie op te starten: steek gewoon de stekker in het stopcontact! e-Sense ActiLume heeft een fabrieksinstelling die voor een automatische instelling van het lichtniveau zorgt.

U moet echter een eigen instelling voor de desbetreffende ruimte maken. Let op! Voorkom daarbij invloed van daglicht! Druk de serviceknop langer dan 3 seconden in (de fluorescentielampen knipperen één keer). Na 30 seconden is de afstelling gereed (de fluorescentielampen knipperen opnieuw). De vertraging van 30 seconden dient om een trap of iets dergelijks te kunnen verplaatsen, omdat een normale aflezing van het werkvlak door de sensor hierdoor zou kunnen worden verhinderd.

fagerhult_actilume_sensorenhete-Sense ActiLume stelt het lichtniveau automatisch af op ca. 80 % van de nieuwlichtwaarde. Dat komt overeen met ca. 600 lx (500 lx + reflectiefactor 0,3) op het werkvlak in een kantoor met een normale plaats van het armatuur. De afstelling op 80 % is omdat de nieuwlichtwaarde vaak hoger is dan de normaalwaarde. Hier begint men dus al met een besparing.

Men kan met een druk op de serviceknop van de sensoreenheid (druk korter dan 3 seconden) heel eenvoudig een van de twee standaardfuncties kiezen. Wanneer de knop wordt losgelaten, geven de fluorescentielampen dat aan door een of twee keer te knipperen:

  • Een keer knipperen = “Mode 1” Kantoorruimte (het licht gaat 15 minuten na de laatste aanwezigheidsdetectie uit).
  • Twee keer knipperen = “Mode 2” Open kantooroplossing (het licht gaat naar een laag niveau na de laatste aanwezigheid en na 2 uur helemaal uit).

Handmatige regeling

Een terugverende schakelaar kan worden aangesloten voor handmatige lichtregeling, kort drukken voor aan – uit. Langer drukken levert de dimmerfunctie op.

Toepassingen