Installatie in een leslokaal met e-Sense ActiLume

In een leslokaal zal regeling met e-Sense ActiLume veel voordelen met zich mee brengen. De lichtregeling is afgestemd op de grootte van het lokaal en sommige armaturen zijn verder in het lokaal geplaatst. De eenvoudige installatie en inbedrijfstelling werken positief door in de totale kosten.

Voordelen:

  • Automatisch aan-/uitdoen of alleen uitdoen.
  • Daglichtregeling.
  • Offset-regeling van armaturen bij hal.
  • Regeling vanaf deur en AV-paneel.
  • Regeling geïntegreerd in standaard drukknoppen.
  • Snelle programmering met IR-zender.

Installatie in een leslokaal met e-Sense ActiLume. De verschillende regelfuncties worden aangesloten op het masterarmatuur dat in het midden van de raamrij wordt geplaatst. Armaturen in rij bij de hal, het verst van de daglichtinval, worden geregeld via DALI 2, met een offset van 30 % van DALI 1. Dit betekent dat armaturen verder in de ruimte meer licht geven bij laag ingestelde stand. De grootte van het leslokaal verreist door-
gaans dat de aanwezigheidsdetectie wordt aangevuld met een extra sensor (86152) die centraal op het plafond wordt geplaatst.

Plafond- en bordverlichting worden geregeld met impulsschakelaars bij de deur. De bordverlichting kan ook separaat worden uitgedaan.

Ideeën voor installatie van regeling in leslokalen

De sensor is voorgemonteerd in een van de armaturen in de raamrij, deze dient als zogenaamd masterarmatuur. De sensor heeft functies voor aanwezigheidsdetectie, daglichtregeling, IR-ontvanger en een serviceknop waarmee men de verschillende functies van het systeem kan bereiken. De overige armaturen inclusief de bordverlichting worden aangesloten op het masterarmatuur via twee verschillende DALI-koppelingen.

De armaturen het verst van de ramen worden geregeld met een offset van 30 % van de armaturen in de raamrij. De mogelijkheid van offset-regeling creëert een gelijkmatige lichtwaarde in het lokaal, wat vroeger alleen te realiseren was met geavanceerde bussystemen. Na installatie kan men een direct lichtniveau krijgen van circa 500 lx door het daglicht te activeren met een druk op de serviceknop op de sensor. Het daglichtniveau en andere functies kunnen eenvoudig worden veranderd met IR-zender 86155.

Vergeleken met oudere installaties kan men het energieverbruik tot wel 80 % reduceren, al naar gelang hoe de oorspronkelijke installatie was uitgevoerd.

Toepassingen