Main_Visuell_komfort.jpg

Visueel comfort

Alle buitenomgevingen moeten worden gepland met de focus op mensen en vooral ook hoe mensen reageren en functioneren. Licht gaat veel meer over belevingen dan over de onderliggende technologie die de werkelijke beleving creëert.

Drie reacties op visueel comfort:

Lichtontwerper, WSP:

"Voor mij betekent visueel comfort dat het armatuur wordt gezien als aangenaam in zijn context, terwijl tegelijkertijd ook de context aangenaam moet zijn. Visueel comfort gaat ook over het licht op de juiste plaats in de buitenomgeving, zodat het veilig voelt voor de mensen die op die plaats zijn.”

Henrik Clausen, directeur Fagerhult Lighting Academy:

"Visueel comfort betekent dat aan onze drie kernwaarden is voldaan. Dat rekening wordt gehouden met de visuele, emotionele en biologische aspecten, en dat we altijd nadenken over de eindgebruiker."

Harita S. Undurty, architect en lichtontwerper:

"Als lichtontwerper zou ik een omgeving beschrijven als visueel comfortabel wanneer de verlichtingssituatie de visuele capaciteit optimaliseert. Dit wordt voornamelijk bereikt door verblinding van de lichtbronnen tegen te gaan."

Onze ogen

Er zijn verschillende soorten lichtgevoelige receptoren in onze ogen. Twee daarvan worden kegeltjes en staafjes genoemd. De kegeltjes zitten in gele vlekken en zijn verantwoordelijk voor onze beleving van kleur en detail, en ze hebben licht nodig om goed te functioneren. Daarom vinden we het moeilijker om contouren en kleuren te onderscheiden in de duisternis. De staafjes zijn erg lichtgevoelig en zijn verantwoordelijk voor ons zicht in de duisternis en wat we kunnen zien in de periferie.

Licht redt levens

Het vermogen om snel te reageren is vaak bepalend voor de veiligheid op onze wegen. Naarmate we ouder worden, worden zowel ons vermogen om te reageren als onze ogen slechter. Met een vergrijzende bevolking zijn goed verlichte wegen nog belangrijker. Goede verlichting van wegen kan helpen ongelukken te voorkomen.

Een 40-jarige heeft bijvoorbeeld vier keer zoveel licht nodig om net zo goed te kunnen zien als een 20-jarige. Een 60-jarige heeft acht keer zoveel licht nodig. Met onze vergrijzende bevolking neemt het risico op ongevallen op slecht verlichte wegen dan ook toe.

Verminder verblinding

Verblinding betekent dat het oog wordt blootgesteld aan een hoger lichtniveau dan wat geschikt is voor het oog. Je kunt daarom zeker zeggen dat verblinding een groter probleem is tijdens de donkere uren van de dag, als het verschil tussen donker en licht meer uitgesproken is.

 

Geoptimaliseerde lenstechnologie

Met behulp van Fagerhult AGC lenzen (Advanced Glare Control) zijn we in staat geweest het visueel comfort in Vialume 1 te optimaliseren. De grote lenzen zitten dicht bij elkaar en vormen zo een lichtcluster. Het lichtoppervlak zit ook een beetje in het armatuur zodat er geen verblinding is op afstand. Daarnaast verlicht het lichtcluster ook de binnenste rand van de lichtopening, zodat het armatuur zichtbaar is vanaf een afstand. Dit betekent dat het oog in staat is om te wennen aan het licht voordat het armatuur wordt bereikt. Dit vermindert ook de kans op verblinding. Bij minder verblinding wordt het visueel comfort hoger.

Lees meer over de ontwikkeling van onze nieuwe AGC lenzen

Toepassingen