fagerhult_skola_miljo_5.jpg

Ympäröivän valon merkitys oppimiseen

Tuottaisiko hyvä ympäröivä valo yhtä myönteisiä tuloksia myös koulussa? Selkeästi aikataulutettu työskentelymalli sekä selvästi rajatut työskentelytilat (luokkahuoneet) tarjosivat erinomaiset lähtökohdat tutkimukselle, jossa haluttiin kartoittaa valon vaikutuksia ihmisten suorituskykyyn ja hyvinvointiin. Siksi teimme koko lukuvuoden kestäneen tutkimuksen lontoolaisella ala-asteen koululla. Yhteistyössä Lundin yliopiston ja University College Londonin kanssa, 2009 - 2010.

Tavoitteena ympäröivän valon vaikutusten dokumentointi

Tavoitteena oli tutkia, miten seinien ja katon normaalia voimakkaammat valaistustasot vaikuttavat oppilaisiin.  Koeluokassa seinien ja katon kautta suunnatun ympäröivän valon voimakkuus oli n. 300 lx. Valaistusvoimakkuus työtasoille oli 500 lx, kuten muissakin tutkimuksissa. Valaisimiin asennettiin myös päivänvalo- ja läsnäolotunnistimet energiankulutuksen optimoimiseksi.

 

Oppilaiden suorituksia, vireyttä ja hyvinvointia (visuaalista, biologista ja emotionaalista) seurattiin koko lukuvuoden ajan haastattelujen ja kortisolimittausten avulla. Sen jälkeen tuloksia verrattiin oppilaisiin, jotka olivat työskennelleet saman lukujärjestyksen mukaan luokkahuoneessa, jossa oli perinteinen, tavanomaisilla valaistustasoilla varustettu ratkaisu.

 

 

Ympäröivä valo paransi oppilaiden hyvinvointia ja suorituskykyä

Tutkimus osoitti selvästi, että testiluokassa, jossa oli enemmän ympäröivää valoa, oppilaat voivat paremmin ja työskentelivät tehokkaammin. Heidän melatoniinitasonsa oli vuoden pimeimpänä aikana vertailuryhmää alhaisempi. Lisäksi heidän kortisolitasonsa oli korkeampi koko lukuvuoden ajan. Oppilaat olivat aamuisin vireämpiä, voivat paremmin ja saavuttivat parempia tuloksia matematiikassa lukemisessa ja kirjoittamisessa – varsinkin vuoden pimeimpänä aikana. 

Lataa englanninkielinen raportti “Ympäröivän valon vaikutus vireystilaan ja hyvinvointiin”