fagerhult_skola_close_8.jpg

Optimaalinen työvalaistus

Pitkään pidettiin riittävänä, että työpöydällä yleensä oli valoa. Hyvä valaistus tarkoitti pelkästään visuaalista näkemistä, eli sitä, että ihminen pystyi lukemaan, kirjoittamaan ja toimimaan työpöytänsä ääressä. 1990-luvun puolessa välissä kaikki muuttui, kun jokaiselle työpöydälle ilmestyi tietokoneen näyttö. Se heijasti loistelamppujen valoa ja aiheutti runsaasti kiusahäikäisyä ja rasitusta silmille. Samaan aikaan markkinoille tulivat myös uudet T5-loistelamput. Yhteistyössä Jönköpingin korkeakoulun ja Lundin yliopiston kanssa, 2001.

Ratkaisu, josta tuli Fagerhult-standardi

Fagerhult alkoi kehittää T5-loistelampuille soveltuvia energiatehokkaita ja ergonomisia valaisimia. Melko pian selvisi, että käyttäjien ja energiatalouden kannalta paras valaistus saadaan aikaan suoran ja epäsuoran, kohti kattopintaa suuntautuvan valon yhdistelmällä.

Valaistusratkaisusta muodostui Fagerhult-standardi, joka hyväksyttiin yleisti alan markkinoilla. Halusimme tutkia myös tieteellisesti minkälainen valonjako  koetaan työtilanteessa miellyttävimmäksi.

Tavoitteena paras mahdollinen valonjako

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää minkälainen valonjako oli testihenkilöiden mielestä miellyttävin näkötehtävään liittyvien visuaalisten tekijöiden sekä tunteisiin liittyvien emotionaalisten tekijöiden kannalta.

Tutkimus suoritettiin tilassa, josta eliminoitiin kokonaan päivänvalo ja valo tuli ainoastaan tutkimuksessa käytettävistä valaisimista. Koehenkilöt sijoitettiin huoneessa neljään eri kohtaan ja heille annettiin erilaisia tehtäviä suoritettavaksi.  Valaistusvoimakkuus työtasoilla oli tasainen 500 lx, mikä vastaa eurooppalaisen standardin vaatimuksia. Valonjakoa muutettiin neljä kertaa vaihtamalla epäsuoran ja suoran valon suhdetta.

Suoran ja epäsuoran valon yhdistelmä oli paras

Tulokset osoittivat, että koehenkilöt pitivät parhaimpana vaihtoehtona valonjakoa, jossa oli 56 % epäsuoraa ja 44 % suoraa valoa. Tässä vaihtoehdossa seinien pintakirkkaus oli 78 cd/mja katon pintakirkkaus 128 cd/m2. Tutkimuksessa selvisi, että parhaimmassa valaistustilanteessa on sekä suoraa että epäsuoraa valoa, jolloin työtason lisäksi koko työympäristö oli valoisampi seinien ja katon kautta tulevan epäsuoran valon ansiosta.

Lataa englanninkielinen raportti ”Optimaalinen työvalaistus”