fagerhult_skola_miljo_10.jpg

Led-tekniikan tarjoamat mahdollisuudet energian säästämiseen

Ledien suurempi valovirta ja ylivoimainen energiatehokkuus ovat mullistaneet valaistusalan täysin. Led-tekniikka on kehittynyt nopeasti ja tarjoaa nyt vaihtoehtoja myös työpistevalaistukseen sekä toimistojen yleisvalaistukseen. Fagerhult halusi tutkia, minkälainen vaikutus ledeillä on ihmisten suorituskykyyn ja hyvinvointiin. Samalla halusimme selvittää, onko ledien ja T5-loistelamppujen tuottaman valon vaikutuksissa eroja. Yhteistyössä Lundin yliopiston kanssa, Åhus 2011.

Tavoitteena selvittää ledien ja T5-loistelamppujen tuottaman ympäröivän valon vaikutuksia

Kuten aikaisemminkin, tutkimuksen tavoitteena oli tutkia valon visuaalisia, biologisia ja emotionaalisia vaikutuksia. Koehenkilöt työskentelivät tilassa, johon ei tullut lainkaan päivänvaloa. Tilaan luotiin kaksi eri valaistustilannetta ledeillä ja T5-loistelampuilla. Toisessa ympäröivän valon määrä oli  100 cd/m ja toisessa 300 cd/m2.

Molempien valonlähteiden värilämpötila oli sama, mutta niiden spektrinen jakauma oli erilainen. Valaistusvoimakkuus oli työtasoilla 500 lx koko koejakson ajan. Koehenkilöiden visuaalisia, biologisia ja emotionaalisia reaktioita mitattiin haastatteluiden ja kortisolimittausten avulla.

Ledit koettiin kirkkaammiksi kuin saman tehoinen T5-loistelamppu

Tulokset vahvistivat, että voimakkaampi ympäröivän valon määrä lisäsi kortisolituotantoa, jolloin koehenkilöt olivat vireämpiä ja valppaampia. Merkittävä havainto oli myös se, että koehenkilöt pitivät ledien avulla tuotettua valoa kirkkaampana verrattuna T5-loistelamppuihin. Siitä seurasi ajatus, että ledien avulla voitaisiin luoda parempaa valaistusta, joka lisäisi ihmisten vireyttä, hyvinvointia ja suorituskykyä. Samalla teholla tuotettu, kirkkaammaksi koettu led-valaistus tulisi merkitsemään myös energiansäästöjä tulevaisuudessa.

Erilaisia tiloja