fagerhult_skola_miljo_4.jpg

Energiatehokas ja oppimista edistävä valaistus lukioasteella

Voidaanko ympäröivän valon avulla parantaa oppilaiden hyvinvointia ja suorituskykyä koulussa? Entä voidaanko led-valaistuksen avulla tuottaa parempaa valoa pienemmällä energiamäärällä? Nämä olivat lähtökohdat puoli vuotta kestäneelle tutkimukselle, joka tehtiin helsingborgilaisessa lukiossa Ruotsissa. Tutkimukseen osallistui 72 oppilasta, joiden ikä oli 17 – 18 vuotta, ja siinä käytettiin kahta eri luokkahuonetyyppiä. Yhteistyössä Lundin yliopiston kanssa, Helsingborg, 2012

Toisessa luokassa käytettiin markkinoiden parasta kouluvalaistusratkaisua. Luokassa oli yhdeksän T5-valaisinta asennettuna kolmeen riviin sekä tauluvalaisin. Ympäröivän valon voimakkuus tässä luokassa oli n. 330 lx.

 

 

Koeluokassa oli uudenlainen led-valaistus, joka perustui kokonaan epäsuoraan, seinien ja katon kautta leviävään valoon. Ympäröivän valon voimakkuus koeluokassa oli n. 440 lx. Työskentelytasoilla valaistuksen voimakkuus oli 500 lx molemmissa luokissa. 

LED-luokkahuoneissa ympäristövalon voimakkuus oli noin 440 luksia. Aikaisempien tutkimusten tapaan laskentatasolla, eli työpöydillä, valaistuksen voimakkuus oli 500 luksia.

Oppilaita seurattiin kolme kertaa päivässä haastattelujen ja kortisolimittausten avulla. 

Led-valaistus oli ylivoimainen T5-ratkaisuun nähden

Tulokset osoittivat, että led-valaistus oli ylivoimainen T5-ratkaisuun verrattuna. Merkittävää oli myös se, että oppilaat olivat hyvin yksimielisiä vastauksissaan. Led-luokassa työskennelleet oppilaat kokivat vireystilansa paranevan koko ajan lounastaukoon asti, ja pysyvän hyvällä tasolla myös koko koulupäivän ajan. T5-luokassa oppilaiden aktiivisuus väheni asteittain koulupäivän edetessä. Visuaalisille olosuhteille led-luokan oppilaat antoivat seitsemänportaisella asteikolla arvosanan 6+. Arvosana T5-luokassa oli 5,6. Led-luokan oppilaat kokivat huoneen myös valoisammaksi ja valaistuksen laadun paremmaksi. Saman tuloksen antoivat myös kortisolimittaukset sekä oppilaiden subjektiiviset kokemukset vireystilastaan.

Led-luokan energiankulutus väheni, vaikka tila tuntui valoisammalta

Merkittävää oli myös se, että led-luokassa energiankulutus oli selvästi alhaisempi kuin T5-luokassa. Tutkimuksessa selvisi, että led-luokassa ympäröivä valo koettiin 34 % kirkkaammaksi kuin vertailuluokassa ja energiankulutus laski yhteensä 13 %.  Led-luokassa energiankulutus oli 8 W/m2, ja T5-luokassa 9,5 W/m2 .

Erilaisia tiloja