fagerhult_classroom_lesson_hero.jpg

Ylitä rajat, valaise tehokkaammin

Luokkahuone on monien ihmisten työpaikka. Samalla se on myös monien erilaisten toimintojen ja tapahtumien keskipisteessä. Hyvä valaistus saa oppilaat voimaan paremmin ja pitää heidät virkeinä ja valppaina koko koulupäivän ajan.

Tämä luokkahuoneiden valaisemiseen erittäin hyvin sopiva valaisin on yksi markkinoiden parhaita ja on edelleenkin erinomainen valinta. Luokassa tulisi olla hyvin tasapainotettu yhdistelmä työpinnoille suuntautuvaa valoa sekä seiniin ja kattoon suuntautuvaa epäsuoraa ympäröivää valoa. Valaisimet jakavat valon tehokkaasti ja häikäisemättä.


Riittävän valaistustason saavuttamiseksi luokkahuoneeseen suositellaan vähintään kahta valaisinriviä sekä erillistä tauluvalaisinta. Päivänvalotunnistimien avulla varmistetaan, että kaikilla on riittävästi valoa ja samalla järjestelmä kuluttaa vähemmän energiaa. Useat esiohjelmoidut valaistustilanteet helpottavat opettajan työtä.

Tuotteet

DTI type 1 Beta

Tuotesivulle

Lento

Tuotesivulle

Tämä valaistusratkaisu perustuu helsingborgilaisessa lukiossa tekemäämme tutkimukseen. Indira Wallwasher ja Indira Epäsuora/Wallwasher –valaisimet on asennettu luokan neljää seinää kiertävään iTrack-kosketinkiskoon.

Indira Wallwasher luo epäsuoraa valoa luokan etuseinälle. Indira Epäsuora/Wallwasher-valaisimet asennetaan sivuseinien suuntaisesti, jolloin ne valaisevat sekä katto- että seinäpintoja. Valaistus antaa mahdollisuuden myös kalustuksen muuttamisen ilman, että valaistusolosuhteet muuttuvat. Indira Wallwasher –valaisimet voidaan asentaa myös kohti takaseinää, jos luokassa oleva tilanne vaatii enemmän valoa luokan takaosaan.

 

Tuotteet

Indira Epäsuora

Tuotesivulle

Indira Epäsuora/Wallwasher

Tuotesivulle

Indira Wallwasher

Tuotesivulle

Pienissä, enintään kuusi metriä leveissä luokkahuoneissa valaistus kannattaa toteuttaa ratkaisuna, jossa iTrack-kosketinkisko asennetaan T-muotoon. Indira Wallwasherit  valaisevat luokan etuseinän epäsuoralla valolla ja kiskon keskelle asennetut Indira Epäsuora –valaisimet suuntaavat valon kohti kattopintaa.

iTrack-kosketinkiskoon asennettu Indira tuottaa ainoastaan epäsuoraa valoa seinä- ja kattopinnoille. Indiralla toteutettu luokkahuone koetaan paljon valoisammaksi verrattuna perinteiseen T5-ratkaisuun.

 

Tuotteet

Indira Epäsuora

Tuotesivulle

Indira Wallwasher

Tuotesivulle

Jos haluat säilyttää kattopinnan tasaisen ja siistin näköisenä, upotettava valaistusratkaisu on hyvä vaihtoehto. Silloin kannattaa miettiä valaisimien asentamista lähemmäs seinäpintoja, jolloin myös niille saadaan enemmän valoa.  Tässäkin valaistusratkaisussa häikäisemätön tauluvalaistus on tärkeää.

Myös upotettavassa valaistusratkaisussa valonohjauksella on tärkeä merkitys. Esimerkiksi e-Sensen avulla jokaista valaisinriviä voidaan ohjata erikseen. Erilaisten valaistustilanteiden ohjelmointi etukäteen helpottaa valonohjausta. Hyvä häikäisysuojaus on tässäkin ratkaisussa tärkeää.

Ota huomioon

Ympäröivän valon lisääminen parantaa oppimistuloksia

Tekemämme tutkimukset osoittavat, että voimakkaampi seinä- ja kattopintojen kautta tilaan heijastuva epäsuora valaistus auttaa oppilaita pysymään virkeämpinä ja saavuttamaan näin parempia oppimistuloksia.  Energiankulutus voidaan lisäksi optimoida käyttämällä päivänvalo- ja läsnäolotunnistusta.

Lue lisää tutkimuksesta

Enemmän valoa katto- ja seinäpinnoille

Standardin alhaisimmaksi tasoksi kattopinnoille määritellään 30 lx ja suositellaan vähintään 50 lx. Tutkimuksissa todettujen positiivisten vaikutusten saavuttamiseksi Fagerhult suosittelee Sja suositellaan vähintään 75  lx. Fagerhult suosittelee valaistusvoimakkuudeksi 250 lx. Hyvä ympäröivä valo auttaa oppilaita pysymään vireämpinä koulupäivän ajan.  

Työtasojen valaistus 

Standardi vaati työalueelle 500 lx valaistustason. 

Tauluvalaistus

 Jotta luokan edessä olevalla taululla esitettävät tiedot olisivat helposti luettavissa, standardi määrittää tauluvalaistuksen vähimmäistasoksi 500 lx. Myös tauluvalaistuksen tulisi olla ohjattava.                     

Sylinterivalaistusvoimakkuus (tiloissa, joissa vaatimuksena on mahdollisuus hyvään visuaaliseen viestintään) 

Sylinterivalaistusvoimakkuus vaikuttaa ennen kaikkea visuaaliseen viestintään, mahdollisuuteen tulkita kasvoja, tapahtumia ja kohteita. Standardi määrittää sylinterivalaistusvoimakkuuden minimiarvoksi 150 lx. 

Asenna riittävästi valaisimia 

Asenna luokkaan tarpeeksi monta valaisinta, jotta valaistustasot pysyvät hyvinä. Käyttämällä päivänvalo- ja läsnäolotunnistimia oppilaat saavat aina riittävästi valoa ja samalla saavutetaan säästöjä energiankulutukseen.

Valaistus luokan mukaan

Valitse valaisimet luokan toimintojen mukaan. Normaalioloissa suositeltu värintoistoindeksi luokkahuoneissa on Ra 80. Esimerkiksi kuvaamataidon tai kemian luokissa värintoistoindeksi  voi olla jopa Ra 90.

Vältä häikäisyä

Varmista, että valaisimissa on hyvät häikäisysuojat, jotka jakavat valon tehokkaasti ja häikäisemättä. Ota huomioon, että vanhemmat ihmiset tarvitsevat enemmän valoa nähdäkseen hyvin.

Valonohjaus ja standardit

Standardi EN15193:2007 edellyttää luokkahuoneisiin ja auditorioihin ohjattavaa valaistusta sekä standardin mukaisten energiamääräysten täyttymistä. Tarjoamme valonohjaukseen useita eri vaihtoehtoja.

Katso tästä

Erilaisia tiloja