skola_korridor.jpg

Kohtaamisalue

Kouluissa käytävät ja aulat eivät ole pelkästään kulkureittejä paikasta toiseen. Ne ovat myös kohtaamistiloja, joissa pysähdytään keskustelemaan, tehdään ryhmätöitä, luetaan ja työskennellään tietokoneella. Siksi on täkeää, että nämä toiminnot otetaan huo

Vidi-käytävävalaisin luo häikäisemätöntä valoa katto- ja seinäpinnoille ja varmistaa näin hyvän visuaalisen tiedonsaannin. Vastapäiselle seinälle asennetut Wallwing-valaisimet valaisevat pystypintoja. Ne täydentävät käytävän valaistusta ja ohjaavat siellä liikkujia.  

Tuotteet

Vidi 1

Tuotesivulle

Wallwing Seinävalaisin

Tuotesivulle

Katkeamattomaksi jonoksi kattoon upotetut Notor LED Opal dropped -valaisimet luovat hyvää yleisvalaistusta. Plead Wallwasher G3 -valaisimet valaisevat tehokkaasti vastapäistä seinää.

Tuotteet

Notor LED Opal dropped

Tuotesivulle

Pleiad Wallwasher G3

Tuotesivulle

Kun vastaanottoaulasta siirrytään kohti toimistotiloja, olosuhteet muuttuvat. Käytävän toisella puolella olevan lasiseinän takana on kokous- ja toimistohuoneita. Siksi käytävällä tarvitaan valaistusta, joka ei häiritse lasiseinän takana työskenteleviä ihmisiä. Katon ja seinän väliseen kulmaan on asennettu (Vidi) -valaisimet. Ne heijastavat kauniisti ympäröivää valoa katto- ja seinäpinnoille, eivätkä häikäise.

Seinillä olevia kuvia on korostettu upotettavilla (Easy LED) -kohdevalaisimilla.Tämä valaistusratkaisu elävöittää seinäpintoja ja luo monipuolisen valaistusvaikutelman. 

Tuotteet

Easy with led

Tuotesivulle

Vidi 1

Tuotesivulle

Ota huomioon

Valo opastaa

Suora, lattiaan kohdistettava valo opastaa hyvin kulkijoita, mutta muita toimintoja varten tarvitaan lisää valoa myös kalustetuille alueille rajaamaan tilaa ja helpottamaan eri näkötehtäviä. 

Riittävä ympäröivän valon määrä sekä katos-sa että seinäpinnoilla auttaa tilan hahmottamisessa sekä vastaantulijoiden havainnoinnissa. Valaistuksen minimitaso on määritetty EU-standardissa EN 12464-1.

Muista häikäisyn ehkäiseminen

Kuljetukset pitkin käytäviä voivat tuntua potilaista vaikeilta. Siksi valaistus ei saa häikäistä vuoteella makaavaa potilasta ja suuria kontrasteja ja kirkkauseroja eri pintojen välillä tulisi välttää.

Epämiellyttävää häikäisyä voidaan ehkäistä suuntaamalla epäsuoraa valaistusta seinä- ja kattopinnoille.

Käytä riittävästi valoa

Henkilökunta tarvitsee kuitenkin käytäville riittävästi valoa. Valaistusvoimakkuuden tulisi olla lattian tasalla vähintään 200 lx. Riittävä sylinterivalaistusvoimakkuus on tärkeä tekijä visuaalisessa viestinnässä. Käytävän pystypinnoille tarvitaan myös riittävän voimakasta epäsuoraa valoa, joka helpottaa näkemistä.

Valonohjaus ja liiketunnistimet

Käytävillä käytetään usein valonohjausta, joka säätää valotehon alhaiselle tasolle yöaikaan. Sitä täydennetään liiketunnistimilla, jotka lisäävät valaistuksen voimakkuutta, kun käytävällä havaitaan liikettä.

Koulujen kohtaamistiloihin sopii yleensä parhaiten perinteinen DALI-ohjausjärjestelmä. Porraskäytäviin sopii hyvin Fagerhultin e-Sense Move.

Vältä ilkivalta

Valaisimien asentaminen kattoon vähentää niihin kohdistuvaa kulumista ja ilkivaltaa tiloissa, joissa liikku paljon ihmisiä.

Erilaisia tiloja