fagerhult_outside_hero3.jpg

Kävely- ja pyörätiet

Jo pienetkin pimeät alueet voivat heikentää turvallisuudentunnetta ja keskittymiskykyä. Siksi on tärkeää, että kävely- ja pyörätiet on valaistu tasaisesti ja yhtenäisesti niin, että sekä nopeammat pyöräilijät että hitaammin liikkuvat jalankulkijat voivat tuntea olonsa varmaksi ja turvalliseksi.

Ota huomioon

Kävely- ja pyöräteillä voidaan käyttää horisontaalitason valaistusta, mutta toisensa kohtaavien ihmisten ja ympäristön valaisemiseksi tarvitaan pystysuoraa valaistusta. Pylväsvalaisimet sopivat hyvin kevyenliikenteen väylien valaisuun. Ympäröivää kasvillisuutta voidaan lisäksi korostaa pollarivalaisimilla tai maahan upotettavilla valaisimilla. Inhimillisesti ajatellen pylväsvalaisimet eivät saa olla liian korkeita.

Sivuilta tulevaa valaistusta voidaan tehostaa myös alemmaksi pylvääseen sijoitettavilla valonheittimillä. Riippumatta siitä käytetäänkö pollareita tai valonheittimiä, alemmas sijoitetut valaisimet tekevät väylästä leveämmän ja lisäävät siten sekä turvallisuutta että miljöön esteettistä arvoa.