Main_Visuell_komfort.jpg

Visuaalinen mukavuus

Fagerhult on kehittänyt vuodesta 1945 asti valaisimia, jotka palvelevat ihmisiä paremmin. Ensimmäisen valaisimemme kehitti yrityksen perustaja Bertil Svensson, joka halusi helpottaa äitinsä elämää – tällä oli nimittäin tapana tehdä käsitöitä myöhään iltaisin. Sama periaate ohjaa toimintaamme vielä tänäänkin: me haluamme luoda valoa ihmisille.

Valoa ihmisille

Kaikkien ulkoalueiden valaisemisessa on lähdettävä ihmisten tarpeista, ja tehtävässä on huomioitava ihmisten tapa reagoida ja toimia. Haluamme, että valaisin koetaan käyttötilanteessa miellyttäväksi ja että käyttötilanne on valaistuksen osalta miellyttävä. Valon hyvä visuaalinen mukavuus ja oikea sijoitus voivat saada alueen käyttäjän kokemaan sen turvallisemmaksi.

Häikäisy eli liian voimakas valo, johon silmä ei ole sopeutunut, tuntuu epämiellyttävältä. Vanhemmat ihmiset ovat herkempiä häikäisylle, ja siksi visuaalinen mukavuus täytyy ottaa vakavasti. 

 

Erityislinssit

Fagerhultin AGC-linssien (Advanced Glare Control) kehitystyössä haasteena oli täydellisesti valoa jakavan optiikan luominen. Sen piti soveltua useimpiin seinägeometrioihin ja vähentää samalla häikäisyvaaraa visuaalisen mukavuuden parantamiseksi. Tämän vuoksi Fagerhultin pylväsvalaisimissa on poikkeuksellisen suuret linssit, jotka on asennettu tiiviiksi rypääksi, jolloin häikäisyn mahdollisuus on hyvin pieni.

Valoa lankeaa hieman myös itse valaisimeen, jolloin se näkyy etäältä, sekä pystypinnoille, joilla tämä harkittu valoisuus auttaa luomaan tilantuntua ja lisää käyttäjien turvallisuudentunnetta. Lisäksi silmä ehtii tottua mukavalla tavalla lähestyvään valaisimeen ja häikäisyvaara vähentyy.

Vialumessa kirkas pinta on lisäksi nostettu hieman valaisimen sisään niin, ettei valo häikäise kauempaa katsovaa kulkijaa. Tämä ratkaisee ongelman, joka on yleinen käytettäessä pienempiä, valaisimen alareunan kanssa samalle tasolle asennettuja linssejä.Ajatuksia visuaalisesta mukavuudesta:


Henrik Clausen, Director, Fagerhult Lighting Academy:

"Visuaalinen mukavuus on sitä, että ratkaisussa toteutuu kaikki kolme ydinarvoamme. Silloin valaistus toimii loppukäyttäjän kannalta visuaalisesti, emotionaalisesti ja biologisesti oikealla tavalla."

Harita S. Undurty, arkitekt och ljusdesigner:

"Valosuunnittelijana sanoisin, että ympäristö on visuaalisesti mukava silloin, kun valaistus optimoi visuaalisen kapasiteetin tilanteessa. Tärkeintä siinä on valonlähteiden aiheuttaman häikäisyn minimoiminen, mieluiten eliminoiminen kokonaan."