main-sakerhet-ljus.jpg

Valo suojelee

Hyvä tievalaistus on tärkeää katujen ja teiden turvallisuuden kannalta. Hyvä valo antaa kuljettajille ja jalankulkijoille mahdollisuuden nähdä kontrasteja, värejä, muotoja ja näkökentän reunalla tapahtuvaa liikettä paremmin – he pystyvät havaitsemaan vaarat ja arvioimaan riskit ajoissa.

Silmä kokee valkoisen valon luonnollisemmaksi, ja se toistaa ympäristön värit ja muodot paljon paremmin kuin perinteinen oranssinkeltainen valo. Parempi värintoistokyky tuo esineet paremmin esille myös hämärässä. 

Silmät ja valo

Silmässä on erilaisia valoherkkiä reseptorisoluja, muun muassa tappi- ja sauvasoluja. Tappisolut sijaitsevat keltaisessa täplässä, ja niiden tehtävänä on havaita ympäristön värit ja yksityiskohdat. 

Ne tarvitsevat valoa toimiakseen hyvin, ja siksi erotamme hahmoja ja värejä hämärässä heikommin. Sauvasolut aistivat valon hyvin herkästi, ja ne vastaavat kyvystämme nähdä hämärässä ja erottaa näkökentän laitamilla olevia asioita.

Ikääntyminen tuo yleensä mukanaan sekä reaktionopeuden että näkökyvyn heikentymistä, 40-vuotias tarvitsee 4 kertaa enemmän valoa nähdäkseen yhtä hyvin kuin 20-vuotias. 60-vuotiaan valontarve on 8 kertaa suurempi. Ikääntyneet reagoivat voimakkaammin myös häikäisyyn, ja lisäksi silmän linssin kellastuminen voi heikentää värinäköä. Väestömme ikääntyessä hyvin valaistut tiet ja valkoisen valon käyttäminen on entistä tärkeämpää ­ jotta turhilta onnettomuuksilta vältytään.

Tievalaistuksen suunnittelussa on tärkeää suunnata ajoradalle mahdollisimman hyvä luminanssi, kuitenkin märän ajoradan asettamat haasteet huomioiden. 

Märät ajoradat

Kun ulkona on pimeää ja märkää, näkökykymme on heikoimmillaan ja katuvalaistusta tarvitaan eniten. Valon tasaisuus on yksi turvallisen olemisen tärkeimmistä laatutekijöistä. M-luokassa tasaisuuteen vaikuttaa ajoradan heijasteet, jotka lisääntyvät märässä säässä.

Tämän vuoksi valolaskelmamme edellyttävät ajoradoille suunnitellun optiikan käyttämistä. Se tasaa valon parhaiten sään ollessa kehnoimmillaan.

Tasaisesti valaistulla ajoradalla tapahtumat tiellä ja sen vieressä on helpompi nähdä. Myös ympäristövalon määrä on tärkeä, koska sen avulla nähdään, mitä ajoradan ulkopuolella tapahtuu. Jos ympäristövaloa on liian vähän, valo on epätasaista esimerkiksi kaarteissa.

Valaistusratkaisujen on sovittava myös ympärillä olevaan valoon. Suunnittelussa on siis tarkasteltava kokonaisuutta eikä pelkkää valaistusta kaipaavaa tienosaa. Ympäristön valaiseminen on erityisen tärkeää kriittisissä paikoissa, kuten risteyksissä, liikenneympyröissä ja suojateillä. Valoa tarvitaan oikeaan paikkaan ja oikealla tavalla – ja oikeaan aikaan.