fagerhult_nara_huset.jpg

Rakennusten lähiympäristö

Rakennusten kauniit ja kutsuvat sisäänkäynnit ovat keskipisteitä kaikissa asuinympäristöissä. Voimakkaammat valaistustasot ulko-oven läheisyydessä toimivat opasteena ja apuna ovesta kulkijoille pimeään aikaan.

Katto- ja seinävalaisimet ovat hyviä ratkaisuja, joita voi täydentää vielä pollarivalaisimilla. Yhdessä nämä luovat miellyttävää pystysuuntaista valaistusta, joka antaa ympäristölle vaihtelevan ja tilamaisen vaikutelman. Pollarivalaisimet sopivat myös sisäänkäynnille johtavan tien valaisemiseen. Samalla ne luovat valaistusta reitin varrella olevalle kasvistolle.

Julkisivujen valaiseminen on tärkeää tilan hahmottamisen kannalta. Arkkitehtuurin näkökulmasta valaistuksella on myös esteettistä merkitystä. Julkisivujen valaisemiseen voidaan käyttää seinävalaisimia, jotka on hyvä asentaa sellaiselle korkeudelle, että ne eivät häikäise pihalla kulkijoita. Myös maahan upotettavat valaisimet tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin.

Varsinainen piha-alue on tärkeä osa asuinympäristön viihtyisyyttä. Pihaa tulisikin ajatella kahdesta eri perspektiivistä, alhaalta ylös ja ylhäältä alas. Valaistuksen on toimittava pihalta ja parvekkeelta katsottuna. Parhaiten tämä onnistuu, kun käytetään sekä korkeampia että matalampia valaisimia.

Erilaisia tiloja