Turvallisuutta ja viihtyisyyttä

Turvallisuudentunne on kokemus, jonka helposti hahmotettavat , kauniit ja hyvin suunnitellut alueet synnyttävät. Valaistuksen tehtävänä on ylläpitää tätä tunnetta myös sen jälkeen, kun aurinko on laskenut.

Valo luo turvallisuutta

Turvallisuudentunne on kokemus, jonka helposti hahmotettavat , kauniit ja hyvin suunnitellut alueet synnyttävät. Valaistuksen tehtävänä on ylläpitää tätä tunnetta myös sen jälkeen, kun aurinko on laskenut.

Selkeys luo turvallisuudentunnetta. Sitä lisää myös hyvin suunniteltu valaistus, joka auttaa nopeasti muodostamaan yleiskuvan ympäristöstä sekä helpottaa kulkureittien valintaa. Ulkovalaistuksen tehtävänä on luoda valaistuskokonaisuus, joka sisältää myös erilaisia yksityiskohtia ja kontrasteja – aivan kuten sisätilojen valaistuksessakin.

Kun kaikki on selkeästi valaistuna, kenenkään ei tarvitse pelätä liikkumista pimeään aikaan. Ympäristöstä tulee viehättävä ja se houkuttelee paikalle ihmisiä. Hyvä valaistus luo positiivisen, sosiaalisen ja turvallisen ympäristön, joka vähentää myös rikollisuutta. Iso-Britanniassa tehdyt tutkimukset vahvistavat, että hyvin valaistuilla alueilla rikollisuus on vähentynyt jopa 29 % (Brottsförebyggande rådets rapport 2007:28).

Alueen viihtyisyyteen voimakkaasti vaikuttava tekijä on myös siisteys. Hyvin hoidetut ulkoalueet ja puistot, joissa ei ole merkkejä ilkivallasta, vahvistavat turvallisuudentunnetta. Kun valaistus halutaan pitää toimintakunnossa, iskunkestävät valaisimet ovat näillä alueilla hyvä ja käytännöllinen ratkaisu. 

Turvallista matkaa

Liikenne on yksi lähialueiden tärkeimpiä turvallisuuskysymyksiä, ja myös siinä hyvällä valaistuksella on tärkeä rooli. Ihmiset siirtyvät asuinalueilla paikasta toiseen eri tavoin, autoillen, pyöräillen tai kävellen. Siksi teiden ja kevyen liikenteen väylien valaistuksen on oltava tarkoituksenmukaista ja olosuhteisiin sopivaa.

Törmäysten estämiseksi on tärkeää, että jalankulkijat näkyvät muille tiellä liikkujille mahdollisimman hyvin. Jalankulkijat liikkuvat hitaammin ja pystyvät näin helpommin muodostamaan alueesta kokonaiskuvan. Jalankulkijoita ajatellen valaistuksen tulisi korostaa ja tukea ympäristön muotoja, luoda valojen ja varjojen kontrasteja sekä olla vaihtelevaa. Kävely- ja pyöräteiden valaistus poikkeaa katuvalaistuksesta lähinnä mittakaavan osalta - valaisimien tulisi olla matalammalla, eikä valaistusvoimakkuutta tarvita yhtä paljon.

Autoa ajava ihminen liikkuu nopeasti, eikä ehdi havainnoida ympäristöään yhtä tarkasti kuin muut kulkijat. Tievalaistuksen suunnittelussa ei tarvitse ottaa huomion ympäristön muotoja samassa määrin kuin kevyen liikenteen väylillä. Taajamissa tarvitaan kuitenkin huomattavasti tarkempaa valaistussuunnittelua, koska siellä liikenne on intensiivistä ja vilkasta. Risteykset, kiertoliittymät ja rampit vaativat lisävalaistusta, ja häikäisyn ehkäisemiseksi tuloväylien valaistustehoa pitäisi lisätä vaiheittain niin, että silmä ehtii tottua kirkkauteen. Uudet tutkimukset viittaavat siihen, että valkoinen, esimerkiksi ledeillä tuotettu valo parantaa kontrastien, värien ja muotojen näkemistä ja auttaa näin reagoimaan vaaratilanteisiin nopeammin. 

Houkuttelevia ulkoalueita

Hyvä valaistus on yksi tehokkaimmista keinoista lisätä alueen vetovoimaisuutta. Siitä syntyy turvallinen ja viihtyisä ympäristö, jossa ihmiset liikkuvat mielellään.

Taitavan suunnittelun avulla ulos voidaan luoda erilaisia ympäristöjä, joiden tarkoitus ja mahdollisuudet tulevat selkeästi esille. Kaikki lähtee yleisilmeen suunnittelusta, jonka jälkeen on helppo korostaa erilaisia yksityiskohtia. Kohde- ja tehostevalaistus voidaan toteuttaa suhteellisen yksinkertaisin keinoin. Led-tekniikka ja erilaiset valonohjausjärjestelmät tarjoavat mahdollisuuksia esteettisen lisäarvon luomiseen. 

Fagerhultilla on kokemusta

Fagerhultilla on pitkä kokemus ulkotilojen valaistuksesta – asuinalueista ja niiden lähiympäristöistä katu- ja tievalaistukseen. Teknisen osaamisen ja kokemuksen avulla pystymme tarjoamaan energiatehokkaita ja kestäviä valaistusratkaisuja kaikentyyppisiin ulkovalaistuskohteisiin, unohtamatta muotoilua, ympäristötekijöitä ja valaistuksen inhimillisiä vaikutuksia. Fagerhultilla on oma tutkimuslaboratorio, jossa kehitetään erilaisia valaistusratkaisuja, myös yhteistyössä johtavien yliopistojen tutkijoiden kanssa. Otamme tuotteiden kehitystyössä huomioon lait, asetukset ja standardit. Käytämme hyväksi uusimpia tutkimustuloksia, joiden pohjalta kehitämme tuotteita joissa valaistusergonomia ja energiatehokkuus on optimoitu. Ihmisten hyvinvointi, liikenneturvallisuus, taloudellisuus ja ympäristön viihtyisyys ovat keskeisiä tekijöitä valaisimien suunnittelu- ja kehitystyössä. 

Erilaisia tiloja