Main_Visuell_komfort.jpg

Visuaalinen näkömukavuus

Kaikkien ulkotilojen valaisimessa on otettava huomioon ihmisten tarpeet sekä miten he reagoivat ja toimivat. Valon kokeminen on paljon enemmän kuin se tekniikka, jolla valoa luodaan.

Silmät ja valo

Silmässä on erilaisia valoherkkiä reseptorisoluja, muun muassa tappi- ja sauvasoluja. Tappisolut sijaitsevat keltaisessa täplässä, ja niiden tehtävänä on havaita ympäristön värit ja yksityiskohdat. Ne tarvitsevat valoa toimiakseen hyvin, ja siksi erotamme hahmoja ja värejä hämärässä heikommin. Sauvasolut aistivat valon hyvin herkästi, ja ne vastaavat kyvystämme nähdä hämärässä ja erottaa näkökentän rauna-alueilla olevia asioita. 


Valo ehkäisee onnettomuuksia

Teiden turvallisuus riippuu usein siitä, kuinka nopeasti pystymme reagoimaan. Ikääntyminen tuo yleensä mukanaan sekä reaktionopeuden että näkökyvyn heikkenemistä. Koska ikäihmisten osuus väestöstämme kasvaa koko ajan, hyvin valaistujen väylien merkitys tulee yhä tärkeämmäksi.

Hyvällä valaistuksella voidaan ehkäistä onnettomuuksia. 

40-vuotias henkilö tarvitsee neljä kertaa enemmän valoa nähdäkseen yhtä hyvin kuin 20-vuotias. 60-vuotiaan valontarve on kahdeksan kertaa suurempi. Väestön ikääntyessä ja liikennemäärien kasvaessa onnettomuusriskit huonosti valaistuilla tieosuuksilla kasvavat. 

Häikäisyn vähentäminen

Häikäisy tarkoittaa, että valaistustaso nousee korkeammaksi, kuin mihin silmät juuri sinä hetkenä ehtivät sopeutua. Yksinkertaisesti tämä tarkoittaa, että häikäisyn vaara on suurempi vuorokauden pimeinä tunteina, koska valon ja pimeän välinen ero on silloin suurempi.


Optimoitua linssitekniikkaa

Vialume 1 -valaisimen häikäisy on onnistuttu vähentämään minimiin Fagerhultin uusien AGC-linssien (Advanced Glare Control) avulla. Valo leviää suurien, tiiviisti yhteen asennettujen linssien läpi. Lisäksi valaiseva pinta on nostettu hieman valaisimen sisään niin, että valo ei häikäise kauempana katsovaa kulkijaa. Toisaalta linsseillä varustetut ledit valaisevat myös valoaukon reunat niin, että valaisin on helppo havaita kauempaakin. Tästä syystä silmät ehtivät tottua valoon ennen kuin kulkija saapuu valaisimen kohdalle. Näin häikäisyn vähentyminen lisää valaisimen visuaalista näkömukavuutta. 

Lue lisää Vialume 1

 

Kaksi ajatusta visuaalisesta näkömukavuudesta:


Henrik Clausen, johtaja, Fagerhult Lighting Academy:

”Visuaalinen näkömukavuus on sitä, että valaistusratkaisussa toteutuvat kaikki kolme perusarvoamme. Silloin valaistus toimii katsojan kannalta visuaalisesti, emotionaalisesti ja biologisesti oikealla tavalla”.

Harita S. Undurty, arkkitehti ja valaistussuunnittelija:

"Valaistussuunnittelijana sanoisin, että ympäristö on visuaalisesti mukava silloin, kun valoa on riittävästi. Silloin on tärkeintä minimoida valonlähteiden aiheuttama häikäisy, tai eliminoida häikäisy kokonaan."

Erilaisia tiloja