Asennusesimerkki käytävään/tunneliin asennetusta switchDIM-poissaolohimmennyksestä

Investointi hyvään toimistovalaistukseen on järkevä päätös. Tehokas ja hyvin toimiva valaistus merkitsee huomattavaa energiansäästöä. Koska valaisimissa on oma älykäs ohjaus, ne eivät vaadi väyläjärjestelmää. Näin ollen e-Sense -järjestelmä on huomattavasti yksinkertaisempi.

Edut:

  • Valaisimissa Tridonic PCA ECO tai Excel one4all.
  • Järjestelmässä voidaan käyttää smartSwitch-tunnistimilla varustettuja e-Sense-valaisimia.
  • Liitäntälaitteet oppivat järjestelmän toimintaperiaatteen automaattisesti ensimmäisellä käyttökerralla.
  • Järjestelmään voidaan liittää normaalit ulkoiset läsnäolotunnistimet.

Valonohjauksen valinta käytävään/tunneliin

Usein sellaisten käytävien ja tunneleiden, joissa liikkuu ihmisiä, valot palavat koko ajan. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi sairaaloiden ja suurien kiinteistöjen käytävät sekä tunnelit. Valaistusjärjestelmien energiatehokkuutta on parannettu läsnäolo- ja liiketunnistimien avulla, jotka sytyttävät valaistuksen vain tarvittaessa. Tällaisen valonohjauksen haittapuolena on se, että ihmiset saapuvat täysin pimeään tilaan. Tunnistimien reaktioajasta puolestaan riippuu se, kuinka nopeasti valot syttyvät. Tunnistimien reaktioajan ja loistelamppujen hitaan syttymisen takia saattaa olla, että käytävällä kuljetaan pitkäkin matka ennen kuin valot syttyvät. Tämä voi tuntua ihmisistä epämiellyttävältä, ja samalla se on myös turvallisuusriski. Tämä vaikuttaa myös loistelamppujen käyttöikään. Lyhyet kytkentäajat saavat lamput tummumaan ja palamaan loppuun ennen aikojaan.

Jos valaistuksen on oltava päällä koko ajan, se voidaan säätää palamaan kirkkaasti silloin, kun käytävässä on ihmisiä ja himmentää energiaa säästävälle tasolle, kun läsnäoloa ei havaita. Valaistusvoimakkuuden säätäminen ei kuluta katodeja, jolloin loistelamppujen käyttöikä pysyy normaalina.

Poissaolohimmennyksen aikaviive voidaan säätää niin, että valot siirtyvät himmeälle tasolle jo muutaman minuutin kuluttua viimeisestä liikehavainnosta.

Tämän asennustavan etuna on se, ettei ohjaukseen tarvita keskusyksikköä. Läsnäolotunnistimet liitetään suoraan liitäntälaitteen ohjauspiirin liitäntään. Viiden minuutin pulssi (läsnäolo) siirtää liitäntälaitteen toimintoon, jossa läsnäolotunnistuksen aikana valot ovat 100 % ja poissaolon aikana 10 %. Jos tiedetään, ettei tilassa/käytävässä liiku ketään tiettyyn vuorokauden aikaan, valot voidaan sammuttaa kokonaan keskusohjauksen kautta. Tällainen ohjaus sopii esimerkiksi kouluihin. Ks. alla oleva kytkentäkaavio.

Automaattinen säätö 100 %:sta (läsnäolo) 10 %:iin (poissaolo). PCA ECO-lp –liitäntälaite siirtyy tavallisesta smartSWITCH-toiminnosta automaattisesti Corridor Function -toimintoon, mikäli ohjauspiirin sulkuaika kestää yli 5 minuuttia. Ensimmäisen käyttöönottokerran jälkeen läsnäolosensoreiden reagointiaikaa voidaan lyhentää, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta. e-Sense smartSWITCH -toiminolla varustettuja valaisimia voidaan käyttää yhdessä erillisten läsnäolotunnistimien kanssa.

Jos järjestelmässä käytetään pienloistelampulla varustettuja valaisimia, niissä tarvitaan PCA Excel One4all -liitäntälaite. Valaisimille ja tunnistimille on vietävä samasta vaiheesta otettu syöttöjännite. Useita valaisimia voidaan ohjata samanaikaisesti, koska valaisimille menevää verkkojännitettä ei katkota. Sammutus voidaan hoitaa keskitetysti esim. kello-ohjauksella tai kiinteistövalvontajärjestelmän kautta.