e-Sense Move-järjestelmän asetukset

Kaikki valaisimet toimivat sekä master- että slave-valaisimina ja keskustelevat käyttöönoton yhteydessä määrätyn valaisimen tai valaisinten kanssa.

Tunnistinyksikön asetukset tehdään kiinteiden arvojen avulla:

  • Herkkyys (tunnistimen) 10–100 %.
  • Kytkentäviive perusvalaistustasolle (kuinka pitkään valaisin palaa täydellä teholla havainnon jälkeen) 5 s – 20 min.
  • Kytkentäviive sammutukseen (kuinka pitkään valaisin palaa perusvalaistutasolla ennen sammutusta) 1–60 min.
  • Perusvalaistustaso (perusvalaistuksen valotehon asetus).
  • Syttymistaso (täysi 100 % valaistuteho tai perusvalaistustaso).

e-Sense Move -valaisimen tunnistimen herkkyydeksi on asetettu tehtaalla 50 %. Tunnistin ottaa vastaan RF-signaalin ja sytyttää valon 20 % tehoon tai havaitsee liikkeen ja sytyttää valon 100 % tehoon. Viimeisen havainnon jälkeen valo palaa 5 minuuttia. Tämän jälkeen valo himmennetään 20 % tehoon. Tunnistin sammuttaa valon 10 minuutin kuluttua.