DALI Router – joustavaa ohjausta suuriin sovelluksiin

Uusi Ethernet-tiedonsiirrolla toimiva DALI-reititinjärjestelmä tarjoaa kätevän tavan DALI-verkkojen liittämiseen toisiinsa. Yksiköiden avulla voidaan luoda yhtenäinen järjestelmä yksittäisistä toimistohuoneista aina suuriin toimistorakennuksiin asti. Perustoiminnot ovat käytettävissä ilman erillistä ohjelmointia. Lisätoiminnot saadaan käyttöön Windows-pohjaisen Designer-ohjelman avulla. Jokainen reititin pystyy ohjaamaan kahta DALI-aliverkkoa, joissa kummassakin voi olla 64 ohjainlaitetta tai kuormaliitäntää. Järjestelmään voidaan ohjelmoida energiansäästötoimintoja, kuten läsnäolotunnistus ja vakiovalo-ohjaus. Automaatiota voidaan lisätä myös ohjelmoitujen valaistustilanteiden avulla. OPC-palvelinohjelma aktivoi rajapinnan koko kiinteistön valvontajärjestelmän ja palvelimen välillä.

Äärimmäistä luotettavuutta

Kaikki tiedot tallennetaan itse järjestelmään, joten päivittäisessä käytössä ei tarvita PC-ohjausta. Keskusohjausjärjestelmän puuttuminen varmistaa sen, ettei yksittäisen tuotteen häiriö vaikuta koko järjestelmän toimintaan. Järjestelmään voidaan tarvittaessa liittää PC diagnostisointia varten.

Edut

  • Päivittäisessä käytössä ei tarvita PC:tä.
  • Erittäin joustava.
  • Standardiprotokolla.
  • Yksinkertainen järjestelmärakenne.

Järjestelmän perusteet

Järjestelmän keskeinen yksikkö on reititin. Sen avulla järjestelmään voidaan liittää kätevästi useita DALI- ja DIGIDIM-yksiköitä. DIGIDIM-järjestelmät ohjelmoidaan Helvarin Designer-ohjelmalla, jota käytetään paikallisen tai etäohjaavan Windows-tietokoneen kautta. Ohjelmoinnin jälkeen tietokone voidaan irrottaa, sillä sitä ei tarvita normaaliin päivittäiseen käyttöön. Tietokonetta voidaan käyttää myös järjestelmän tilan valvontaan ja raportointiin. Kaikki tiedot tallennetaan DIGIDIM-reitittimien flash-muistiin, joten raskaita tietokantoja ei synny ja järjestelmä voidaan varmuuskopioida PC:lle.

Useiden reitittimien verkko

Lukuisia reitittimiä voidaan liittää toisiinsa verkoksi Ethernetin vakioliitäntöjen kautta. Näin verkkoa voidaan käyttää järjestelmän ohjelmointiin ja valvontaan. Koko järjestelmä määritetään yhdeksi työryhmäksi. Yksi työryhmä käsittää kaikki samaan Ethernet-yhteyteen liitetyt reitittimet.