about_hero_habo.jpg

Fagerhult Oy:n toimitusehdot 2016

Perushinnat ilman ALV:tä

Perushinnat ovat suositushintoja ilman arvonlisäveroa voimassaolevan hinnaston mukaisesti (hinnasto 1.1.2015). Hinnat sisältävät vakiopakkauksen ja koskevat toimituksia Suomessa. Hinnat sisältävät SER-kierrätysmaksut. Pidätämme itsellemme oikeuden teknisiin muutoksiin ja hintamuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta, emmekä vastaa tuote-esitteissä tai internet-luettelossa mahdollisesti olevista painovirheistä.

Maksuehdot

Laskutusasiakkailla 14 päivää netto, jollei toisin ole sovittu. Eräpäivän jälkeen perimme viivästyskorkoa korkolain mukaan. Fagerhult pidättää itselleen oikeuden viivästyttää tavaroiden toimittamista, mikäli Fagerhultilla on erääntyneitä saatavia asiakkaalta tai sovittu luottoraja on ylitetty tai se on ylittymässä.

Toimitusehdot

Vapaasti asiakkaan määräämässä osoitteessa Suomessa. Asiakas huolehtii omalla kustannuksellaan pakkausten talteenotosta. Perimme 30 Eur (Alv 0%) jakelumaksun tilauksista, joiden arvo on alle 300 Eur. Kaikki kuljetukset ovat vakuutettuja. Vastaanottajan täytyy aina tarkastaa saapuva lähetys ja allekirjoituksellaan rahtikirjaan hyväksyä lähetyksen oikeellisuus ja virheettömyys.

Takuuaika

Fagerhult Oy myöntää 1.1.2013 jälkeen toimitetuille Fagerhult- ja Ateljé Lyktan -valaisimille viiden (5) vuoden takuun. Muilla tuotemerkeillä takuuaika on kaksi (2) vuotta. Takuuaika alkaa tuotteen toimituspäivämäärästä.

Takuu kattaa tuotteen valmistus- ja materiaaliviat, mikäli tuote on asennettu asennusohjeiden ja määräysten mukaisesti ja jota käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Vian ilmetessä on asiakkaan ilmoitettava siitä viipymättä Fagerhult Oy:lle. Mikäli takuuehdot täyttyvät, korjauttaa Fagerhult tuotteen tai toimittaa uuden korvaavan tuotteen viallisen tilalle.

Takuu ei ole voimassa, jos:

- vaurio tai toimintahäiriö on aiheutunut ylijännitteestä, väärinkäytöstä, luonnonvoimista (esim. ukkonen tai salamanisku), vesivahingosta, tulipalosta tai muusta yllättävästä tai odottamattomasta seikasta. 

- tuotetta on muutettu ilman Fagerhult Oy:n kirjallista lupaa ja ohjeistusta.

- tuotteen arvokilpi ei ole luettavissa.

- asennus sisältää keskenään yhteensopimattomia laitteita, kuten esim. ohjausjärjestelmän osien yhteensopimattomuus tai väärän virtalähteen käyttö valaisimelle.

- tuote on rikottu mekaanisesti tai sitä on säilytetty epäasianmukaisesti.

Takuu ei:

- korvaa tuotantotappiosta, mahdollisesta saamatta jääneestä voitosta tai muusta välillisestä vahingosta aiheutuvia kustannuksia.

- korvaa tuotteesta muulle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa.

- korvaa luonnollisesta kulumisesta aiheutuvaa vikaantumista (esim. liitäntälaitteiden kuolleisuutta liitäntälaitevalmistajan ilmoittamien arvojen puitteissa). Led-tuotteiden osalta normaaliksi kuolleisuudeksi katsotaan 0,2 % jokaista 1.000 käyttötuntia kohti (50.000 tuntia/10 %). Led-tuotteiden osalta normaaliksi valovirran alenemaksi katsotaan 30 %, kun ilmoitettu elinikä on saavutettu. (Jokaiselle led-valaisimelle elinikä ilmoitetaan L70 xx.xxx tuntia, esim. L70 50.000 h, joka tarkoittaa 30 %:n valovirran alenemaa 50.000 tunnin käyttötuntimäärän jälkeen, mikä tulkitaan normaaliksi.)

- korvaa viallisen tuotteen vaihdosta aiheutuneita kustannuksia.

- koske valonlähteitä.

- koske turvavalaisimien akkuja, joiden takuuaika on yksi (1) vuosi.

Tilauksen peruutus

Mikäli asiakas peruuttaa tilauksen tai osan siitä tilausvahvistuksen päivämäärän jälkeen, veloitamme asiakasta tehtaan veloitustaulukon mukaan. Lisätietoja saatte yhteyshenkilöltänne Fagerhult Oy:ssä.

Vastuun rajoitukset

Myyjä ei vastaa tuotantotappioista, mahdollisesta saamatta jääneestä voitosta eikä muusta välillisestä vahingosta tai toimitusvirheestä johtuneesta kustannuksista. Myyjä ei myöskään vastaa tavarasta muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta.

Palautuksia ja hyvityksiä koskevat ehdot

Palautuksista on aina sovittava Fagerhult Oy:n myyjän kanssa 30 vuorokauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Sopimatta palautettua tavaraa ei hyvitetä. Mikäli palautuksen syy ei johdu tuotevirheestä, eikä Fagerhult Oy:n tekemästä virheestä, emme hyvitä palautettavia tuotteita. Emme myöskään hyvitä Simes, Waco ja Indal -valaisimia, emmekä erikoistilauksesta valmistettuja tai hankittuja tai erikoisvärillä maalattuja tuotteita. Palautettavien tuotteiden ja niiden myyntipakkausten on oltava virheettömiä ja palautus täytyy tapahtua ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut tavaran toimittamisesta.

Ellei muuta ole sovittu, noudatamme Sähkötarvikekaupan yleisiä toimitusehtoja (STYT 99).

Erilaisia tiloja