Paigaldamise näide: mitteliikumisel hämardamise seadistus smartSWITCH Corridor (koridorifunktsioon)

Loomuliku päevavalguseta ruumides tuleb valgustust hoida enamasti pidevalt sisselülitatuna. Kui ruumis aga kedagi ei viibi, on kasulik vähemalt mõned valgustid välja lülitada. Selleks sobib koridoridesse suurepäraselt valgustuse juhtimissüsteem, mis võimaldab inimeste liikumise puhul valgustugevust kiiresti suurendada. Energiasääst võib olla kuni 80 %.

Eelised:

  • Valgustid koos süsteemiga Tridonic PCA ECO või Excel One4all.
  • Kasutada saab e-Sense’i valgustit koos anduritega smartSWITCH.
  • Süsteemi esmakordsel kasutamisel õpivad HF-ballastid automaatselt seadistusi tundma.
  • Süsteemile saab lisada väliseid standardseid liikumisandureid.

Soovitus juhtimissüsteemi paigaldamiseks  koridoridesse 

Koridorides, kus viibib sageli inimesi, näiteks haiglates ja muudes suurtes hoonekompleksides, hoitakse valgustust enamasti pidevalt sisselülitatuna. Paljude valgustuspaigaldiste energiatarbimist saab vähendada kohaloleku ja liikumise tuvastamiseks andurite paigaldamisega, mis võimaldavad lülitada valgustust sisse vaid vajaduse korral. Sellise juhtimisviisi puuduseks on asjaolu, et pimedale ruumile lähenemisel sõltub valgustuse sisselülitamise kiirus anduri reaktsiooniajast.

Halvasti tuvastatud kohalolek ja aeglaselt süttivad luminofoorlambid tekitavad olukorra, kus inimene siseneb koridori enne valgustuse süttimist. See on ebamugav ja tekitab ebakindlust. Samuti võib lühike süttimisaeg põhjustada lambi otste tumenemise ja vähendada selle tööiga.

Kui soovite, et valgustus oleks pidevalt sisse lülitatud, võite kasutada valgustuse juhtimissüsteemi, mille abil saab valgustugevust liikumise tuvastamisel suurendada ja inimeste ruumist lahkumise järel vähendada madalale, energiat säästvale tasemele. Valgusvoo suurendamine ja vähendamine ei kuluta katoode ega mõjuta luminofoorlambi tööiga. Ajaline viivitus enne valgustugevuse vähendamist tagasi madalale tasemele võib olla isegi vaid üks minut.

Niisuguse juhtimisviisi eeliseks on see, et keskset juhtseadet pole vaja. Liikumisandurid ühendatakse otse HF-ballastide juhtimissisenditega. Pärast viie minuti pikkust impulsside jada (inimeste kohalolekul) muudab HF-ballast oma seadistust nii, et lülitab valgustugevuse 100 %-le, kui ruumis viibib inimesi (juhtimissisendis on pinge 230 V), ja vähendab 10 %-le, kui ruum on tühi. Kui ruumi/koridori päeva jooksul teatud kellaaegadel ei kasutata (näiteks koolides), saab valgustuse kesklülituse abil täielikult välja lülitada. Vaadake alltoodud elektriskeemi.

Mitteliikumisel hämardamine liikumisandurite ja HF-ballastiga PCA ECO-lp

Ühendusviis valgustugevuse automaatseks suurendamiseks 100 %-le (inimeste kohalolekul) ja vähendamiseks 10 %-le (inimeste eemalolekul). HF-ballast PCA ECO-lp tunneb ära, millist seadistust nõutakse, ja reguleerib end automaatselt standardse smartSWITCHi anduri seadistusele. Maksimaalse tulemuse saavutamiseks saab liikumisandurite reaktsiooniaega lühendada. Lisaks valgustites olevatele e-Sense smartSWITCHi anduritele võib kasutada ka väliseid liikumisandureid.

Kompakt-luminofoorlampide puhul tuleb valgustitele lisada HF-ballastid PCA EXCEL One4all. Valgustid ja andurid peavad olema ühendatud sama faasiga. Korraga saab juhtida paljusid valgusteid, sest relee väljundil on koormus peaaegu olematu. Kesklülitusi saab juhtida näiteks programmkellaga.