Süsteemi e-Sense Move seadistused

Kõik valgustid toimivad nii juhina kui ka juhitavana ja suhtlevad teiste käivitamisel vaid kindlate valgustitega.

Sensori moodulis saab astmeliselt fikseerida järgmisi parameetreid:

  • Anduri tundlikkus: 10–100 %.• Madalale tasemele lülitamise viivitus (aeg, mille  jooksul valgusti jääb pärast kohaloleku tuvastamist täisvalgustuse tasemele): 5 s kuni 20 min.
  • Väljalülitamise viivitus (aeg, mille jooksul valgusti enne täielikku väljalülitamist madalal tasemel töötab): 1–60 min.
  • Madalaim valgustustase (valgustugevuse säte madalaima valgustustaseme jaoks).
  • Valgustuse tase (täisvalgustus või madalaim valgustustase).

e-Sense Move’i valgustid tarnitakse eelseadistusega, mille puhul anduri tundlikkus on reguleeritud 50 % tasemele. Kui sensori moodul võtab vastu RF-signaali, lülitatakse valgustugevus 20 %-le ja anduri poolt liikumise tuvastamisel 100 %-le. Valgustus jääbpõlema 5 minutiks ja kui enam liikumist ei tuvastata, vähendatakse valgustugevuse taset umbes 20 %-le. Veel 10 minuti möödumisel lülitatakse valgusti välja.