fagerhult_esense_detect2.jpg

e-Sense Detect tutvustus

Fagerhult pakub ka mõningaid ainulaadsete omadustega valgusteid. Näiteks valgustit anduriga, mis töötab mikrolainesagedusel ja mida on võimalik valgusti kupli taha peita ilma disaini või kaitseastet mõjutamata. Selliseid valgusteid saab kasutada paljude erinevate vajaduste jaoks.

Tabelis on näidatud, mille poolest erineb mikrolaineandur tavalisest PIR-tüüpi (passiivne infrapuna) andurist. Mikrolaineandur suudab tuvastada liikumist ka läbi õhukese, näiteks kipsplaadist seina. Selline omadus on eriti kasulik niisugustes kohtades nagu tualettruumid, sest valgus lülitatakse sisse juba enne ukse avamist. Tundlikkust (või tuvastusala) saab ka vähendada, et vältida mittevajalikke lülitusi.

Mikrolaineanduriga valgustit ei tohiks paigutada ventilatsiooniavade ega suurte metallpindade juurde, sest siis võib andur hakata tuvastama pidevat liikumist. Tundlikkust, ajalist viivitust viimase liikumise tuvastamise järel ja valgustaseme läviväärtust saab astmeliselt reguleerida anduri moodulis. Releeväljundile on võimalik rakendada erinevaid koormusi sõltuvalt sellest, kas lülitate sisse/välja üht või mitut valgustit või kasutate releed mitteliikumise korral valgustuse hämardamiseks, näiteks koridorifunktsiooniks.

Kuidas mikrolaineandur töötab?  

Nii nagu radar, saadab ka andur välja signaali võimsusega alla 10 mW, mis seejärel tagasi peegeldub. Kui signaali peegeldumise aeg muutub, tuvastab andur liikumise. Anduri võimsus on umbes sajandik mobiiltelefoni omast. 

e-Sense Detect sisse/välja lülitamine 

Mikrolaineandur lülitab valgustuse sisse inimeste kohalolekul (liikumise tuvastamisel) ja lülitab selle määratud aja järel välja. Väljalülitamise aega saab astmeliselt fikseerida.

e-Sense Detect mitteliikumisel hämardamine

Kui ruumis liikumist ei toimu, on valgustugevus vähendatud 10 % tasemele. Liikumise tuvastamisel

lülitatakse valgustugevus 100 %-le. Määratud aja möödumisel viimasest liikumise tuvastamisest hämardatakse valgustus jälle 10 %-le.

e-Sense Detect sobib:

  • kopeerimis- ja laoruumidesse, tualettidesse, koridoridesse, riidehoidudesse ja treppidele.

 

¹⁾ PIR-anduri tuvastusala saab vähendada, kui lääts osaliselt näiteks kleeplindiga kinni katta.
²⁾ Valgustaseme läviväärtuse reguleerimist võib kasutada siis, kui valgusti valgusvoog ei peegeldu otse fotoelementi. See toimub näiteks opaalhajutiga valgustite puhul. Seega ei ole soovitatav kasutada valgustaseme läviväärtuse reguleerimist valgustisse paigutatud mikrolaineandurite puhul.
 

Valgustid on varustatud standardsete HF-ballastidega sisse/välja lülitamiseks. Juht- ja juhitavad valgustid lülitatakse välja määratud aja möödumisel viimasest liikumise tuvastamisest. Anduri relee kaudu saab juhtida kuni viit juhitavat valgustit (viit HF-ballasti). Juhtvalgusti ühendatakse vooluvõrku 4-soonelise ja juhitavate valgustitega 3-soonelise kaabliga.

Firma Tridonic reguleeritava HF-ballastiga koos saab mikrolaineanduri releed kasutada koridorifunktsiooni tarbeks. Valgusti ballasti toitepinge katkestuse asemel ühendatakse anduri relee väljund ballasti juhtimisklemmiga. Liikumise tuvastamisel relee sulgub ja kohe süttib täisvalgustus. Määratud aja möödumisel viimasest liikumise tuvastamisest hämardatakse valgustus aeglaselt tagasi 10% tasemele.

Luminofoorlampide ja anduri sageduste vahel tekkivate häiringute tõttu saab teatud andurite ja koridorifunktsiooni ühendustega valgusteid kasutada vaid 75% tundlikkusega. Juhtvalgusti ühendatakse juhitavate valgustitega 4-soonelise kaabli abil. HF-ballast on Tridonic Excel One4all või ECO-lp T5 (kompakt-luminofoorlampide puhul sobib vaid One4all). Erijuhtudel on võimalik ballastile One4all programmeerida ka muid funktsioone.

Valgusti lakke paigaldamise korral tuleb andur reguleerida maksimaalsele tundlikkusele. Tundlikkust saab reguleerida astmeliselt: 20, 30, 50, 75 ja 100 %.

MÄRKUS. Seinale paigaldamise korral tuvastab andur liikumise horisontaalsuunal ja ühtlasi ka läbi teatud materjalist seinte.