Mere omgivelseslys = bedre karakterer

Forskning viser sort på hvidt omgivelseslysets effekter

Resultatet af et studie som er gennemført af Lunds Universitet og London City University, viser at menneskekroppens egen døgnrytme, produktionen af melatonin og kortisol, påvirkes i miljøer hvor lysniveauet er tilstrækkelig højt og der er den rigtige balance mellem det direkte og indirekte lys.

Dette er et gennembrud. For første gang kan vi tydeligt se hvordan lyset påvirker vor præstationsevne, vågenhed og koncentration”, siger Tommy Govén forskningschef på Fagerhult, som var med i forskningsprojektet sammen med universiteterne i Lund og London.

Øget omgivelseslys

Studiet stod på et fuldt skoleår i en skole i London hvor fire klasser, sammenlagt 56 elever i 9-årsalderen blev observeret. Alle klasseværelser fik ny belysning, men kun to af klasseværelserne fik installeret omgivelseslys dvs. lys på vægge og lofter. Her blev installeret omkring 300 lux med det nye belysningssystem.  

Forbedrer elevernes præstationer

Resultaterne blev samlet i sommeren 2011 og her blev resultatet tydeligt. Eleverne præsterede et bedre resultat i de tre fag der var med i undersøgelsen, matematik, læsning og skrivning, og især i den mørke del af året, perioden oktober – januar. Eleverne viste en øget vågenhed om morgenen med færre søvnhormoner (melatonin) i den mørke del af året. Eleverne viste en øget aktivitet om morgenen med flere stresshormoner (kortisol) gennem hele skoleåret. Eleverne viste desuden en tendens til at have det bedre hele skoleåret.

En konkret konklusion er at de fleste klasseværelser på vore skoler har for lave lysniveauer i omgivelserne, set i relation til hvilke niveauer der faktisk kræves for at hjælpe eleverne til at præstere bedre. Så mere lys på lofter og vægge, helst 300 lux, siger Tommy Govén.

Styresystem

Med denne viden om omgivelseslysets værdi stiger betydningen af intelligente styresystemer, for at leve op til lysbehovet uden at give kald på energibesparende foranstaltninger.

Studiet viser også at kunstlys med en fornuftig lysfordeling kan kompensere for et mindre dagslys tilskud i omgivelserne. Et positivt aspekt er også at disse lysniveauer kan opnås uden en voldsom øgning i energiforbruget, forudsat at der er dagslys- og bevægelsesstyring på anlægget. I alle tilfælde er det vigtigt, ud fra et energieffektivitetssynpunkt, at dagslyset medregnes.

Download rapporten