Stikforbindelser

For at lette tilslutningen af armaturer kan der anvendes stikforbindelser af forskellige fabrikater og modeller. Den største fordel ved stikforbindelser er, at installationstiden for større belysningssystemer/ lysskinner forkortes.

Systemet giver også en vis fleksibilitet, dvs. det kan være nemmere at flytte om på allerede tilsluttede armaturer, uden at der behøver ske indgreb i den faste installation.

For at undgå fejlkoblinger, som i værste fald kan føre til, at tilsluttede armaturer enten beskadiges eller endda bliver farlige, er det vigtigt, at de stikforbindelsessystemer, der findes på markedet, anvendes rigtigt, dvs. på den måde, som producenten har tiltænkt det og udviklet sit system efter. For eksempel må et 5-polet kontaktsystem, der er beregnet til 3-faset installation ikke anvendes i stedet for en 1-faset installation + styreleder til lysregulering. Til sådanne systemer skal der anvendes andre kontaktudførelser, som forhindrer, at der sker fejlkoblinger.

Armatur med chassiekontakt samt T-forgrening. Tilslutnings- og samleledning er efter installation låst ved hjælp af plastclips. For at løse kontakterne kræves værktøj (ex. skruetrækker).

Fagerhult tilbyder flere produkter med indbygget stikforbindelse enten chassismonteret eller med påmonteret ledning inkl. stik. Samtlige forbindelser er forsynet med lås. Med hensyn til produkter med stikforbindelse henvises til den respektive produktside.

Samleledning 3-polet

T-samling

Samleledning 5-polet

H-samling