fagerhult_crystal_clear_award_sustainable.jpg

Tips til en energieffektiv belysning

1. Lysdesign

En afgørende faktor i planlægningen af et belysningsanlæg er lyskildernes placering. Hvis armaturerne placeres og indstilles optimalt er der brug for færre armaturer end hvis armaturerne placeres vilkårligt. En god planlægning kræver specialistviden.

Fagerhult har ekspertise på dette område og ved hvad der kræves for at skabe en løsning som ikke kun er energieffektiv men også kommersiel og funktionel. Med denne viden kan vi desuden påvirke endnu en dimension: følelserne. 

 

En investering i et nyt belysningssystem kan hurtigt indtjene sig, især hvis der også er valgt at installere et styresystem med bevægelsesmelder og dagslysregulering, da det har stor indflydelse på energiforbruget. 

Fagerhults værktøj Life Cycle Cost Calculator (LCC) viser sort på hvidt hvor meget du får ud af at udskifte et forældet system. Den beregnede Life Cycle Cost tydeliggør sammenhængen mellem investeringsudgiften, valg af belysningsløsning, energiforbrug og miljøpåvirkning.

Desuden kan du se hvor stort et CO2 udslip installationen vil generere i hele levetiden. LCC beregner også den totale installationsudgift og tilbagebetalingstid, med hensyntagen til rentesatser og inflation.  

2. Valg af teknik

 LED

LED-teknikken har i løbet af de seneste år vist deres værd og begynder nu, med fordel, at kunne erstatte lysrør og metalhalogen. Teknikken er meget energieffektiv og bæredygtig, forudsat at lyskilderne anvendes i armaturer  som er konstrueret til LED. Desuden kan LED modulerne genanvendes da de ikke indeholder kviksølv. Ved at investere i LED-belysning sparer du altså ikke kun på udgifter til energi men bidrager også til at mindske affaldet i vores køb og smid væk samfund. 

Reflektor og afskærmning
 
Reflektoren i et armatur har en vigtig funktion; den maximerer effektiviteten og sender lyset den rigtige vej. Med afskærmningen er det også lettere at styre og skærme lyset så det ikke blænder. Reflektor og afskærmning er ofte to separate dele i armaturet. I visse tilfælde kan de dog kombineres i en og samme komponent. Valget af materiale til reflektor og afskærmning påvirker energieffektiviteten, derfor vælger vi dem med omsorg. Jo bedre materiale, desto højere effektivitet og mindre miljøpåvirkning.

Driver/forkobling
 Kvaliteten på elektroniske forkoblinger/driver og andet udstyr spiller en stor rolle for energieffektiviteten. Forskellige armaturer fungerer bedst med forskellige driver/forkoblings typer, og vi hjælper naturligvis vore kunder med at vælge det rigtige udstyr. Allerede på design- og udviklingsstadiet sikrer vi at driver, lyskilde og armatur fungerer sammen så vi opnår bedste energieffektivitet og levetid. En af de vigtigste faktorer er at driveren ikke må blive for varm. Når vi udvikler vore armaturer følger vi ikke bare temperatur anbefalingerne fra driver producenten, men lægger 5 °C til som sikkerhed. Det betyder i teorien at vore armaturer har en bedre levetid end det producenten af driver oplyser. Naturligvis anvender vi udelukkende drivere og styringer fra de bedste producenter. 

3. Styresystemer

Det kraftig øgede udbud af LED-lyskilder har gjort det lettere at bruge styringer i belysningsløsninger til detailhandelen. Der findes mange forskellige styringer - hvilken løsning der vælges beror på butikstypen. Ved hjælp af bevægelsesmeldere og dagslyreguleringer bruges der kun lys når det er nødvendigt. Det mindsker energiforbruget meget. 

I de rolige perioder i butikken kan en del af belysningen dæmpes og derved spares på energien. Det kan gøres ved hjælp af sensorer der blot dæmper lyset, men der kan også programmeres forskellige belysningsscener, som nemt siden kan ændres. Scenerne kan styres med timer eller manuelt. Måske kan der være lavere belysning inden butikken åbner? Et andet alternativ er tællere på døren der ved hvor mange kunder der er i butikken og aktiverer de nødvendige lysscener. 

Med et regulerbart belysningssystem behøver belysningen ikke være på fuld effekt hele dagen. Hvis et armatur bare dæmpes 10 % er forandringen svær at se for det menneskelige øje, men energiforbruget mindsker med 10 %. Mulighederne for store energibesparelser kan motivere til at investere i et styresystem.

Belysningen står for over 30 % af en butiks energiudgifter. Lysstyring kan derfor betyde store besparelser. 

Læs mere om lysstyring i detailmiljøer

4. Vedligeholdelse

At minimere energiforbruget er nødvendigt hvis vi skal kunne kontrollere fremtidens energibehov og følge gældende direktiv. Det er ikke nok at købe energieffektive produkter- der skal også være en vedligeholdelsesplan så systemet forbliver energieffektivt på lang sigt. En energioptimeret installation med færre armaturer kræver en fastlagt vedligeholdelsesplan som omfatter vedligeholdelse af armaturer og dels opretholder belysningens salgsmæssige effekt ved at der er nok lys på varerne. Med en plan viser du at du tager dit belysningsanlæg alvorligt og du får betydeligt mere ud af din investering.