Intensivvårdrum på kvällen

Om aftenen skal patienten tilbydes et lys med lidt lavere intensitet og varmere farvetone, så melatoninproduktionen ikke forstyrres i vågne perioder, og så kroppen forberedes på nattesøvnen.