I dagtimerne suppleres det indfaldende dagslys med et intensivt, relativt koldt omgivelseslys med en stor andel af blåt lys. Lyset skabes af delen til almen belysning i Eira, oplysdelen i Aluflex Medica og af Pleiad Wallwasher mod modstående væg. Denne lyssætning mindsker produktionen af melatonin og stimulerer produktionen af kortisol, så det er lettere at holde sig vågen i løbet af dagen. 


Patienttoilet

Et patienttoilet hører sammen med patientrummet og skal opfylde mange forskellige behov. Det udformes med henblik på at være lettilgængeligt, også for bevægelseshæmmede, med tilstrækkeligt meget plads. Det skal samtidig være let at holde rent. 

Toilettet er en del af patientens sfære og kræver et godt lys, både for patienten og for personalet. Et godt alment lys opnås med Discovery Evo, som kombineres med Monitor over spejlet til at give lys i ansigtet.

Produkter

Pleiad Wallwasher G3

Go to product

Discovery Evo

Go to product