fagerhult_planning_hero.jpg

Synlighed giver sikkerhed

Med vores nye sortiment til rejsemiljøer bliver Fagerhults tilbud komplet. Hos os får du en komplet løsning til rejsecentre og -terminaler indefra og ud, fra dør til dør.

Almenlyset i kommunikationsområder

En rigtig god almen belysning er absolut nødvendig ved af- og påstigningssteder samt i forbindelse med kommunikationsområder, hvor mange mennesker bevæger sig i forskellige tempi. Jo ældre man bliver, jo sværere bliver synsopgaven. Derfor er det vigtigt, at kritiske områder belyses med højere lys-niveauer, så de kan ses af alle. 

Mission er et armatur med den højeste ydeevne både med hensyn til holdbarhed og effektivitet. Armaturet har beskyttelsesklasse IP 65 og en slagfasthed svarende til IK 10/150 joule. Derfor kan det monteres i lofter ved relativt lav højde, samtidig med at det modstår fugt og eventuel sod. Mission har en slagfast kuppel med linjeprisme, som giver en kraftig lysfordeling uden at blænde dem, der bevæger sig rundt på perroner og i gang-passager. At passagererne tydeligt kan se, hvor kanten af perronen slutter, er en vigtig sikkerhedsfaktor, ikke mindst i døgnets mørke timer. 

Afgangshaller – fungere, men ikke ses

Ankomst- og afgangshaller med tilhørende kommunika-tionsområder er vidtstrakte indendørs miljøer, som stiller krav til sikkerhed og god orientering. Flair Square er noget så unikt som et armatur, der kan indbygges i loftet, med beskyttelsesklasse IP 65 og en slagfasthed svarende til IK 10/150 joule. God afblænding er især vigtigt i områder, hvor folk går i et rask tempo eller færdes på rullebånd eller rulletrapper.

Flair har en afskærmning, der spreder lyset effektivt og gør det let at skelne skilte og anvisninger uden at blænde. Hele armaturet beskyttes af en robust plastskive, så armaturet også kan monteres i lave lofter. Flair Square findes også i en loftsmonteret variant til mil-jøer, hvor man vil opnå samme gode lyskvalitet. 

Gangbroer og viadukter – bånd af lys

I forbindelse med gangbroer og viadukter er belysningen vigtig for at skabe et trygt og indbydende miljø. Ved hjælp af lyssætningen får den besøgende allerede på afstand en fornemmelse af funktion og retning. Ved at placere armaturer langs rækværkets sider skabes et lyst rum, som belyser både gangstien og gangbroens sider.

I Fagerhults sortiment er der flere robuste vægarmaturer med en høj IK- og IP-klasse, som kan klare den udsatte og noget lavere placering og tåle de belastninger, de udsættes for. Quadrato, Pantheon og Quadriga er nogle eksempler herpå.  

God rumfornemmelse

Visse steder er det hensigtsmæssigt at planlægge med en rundstrålende almen belysning. Det kan for eksempel være i forbindelse med parkeringshuse for pendlere eller busstationer og perroner med vejrbeskyttelse.

Parkalux er et solidt T5-armatur, der kun optager lidt plads, men stadig har meget robuste egenskaber (IP 55 og IK 10/100 joule). Armaturets lysfordeling giver også lys på en del af loftet, hvilket giver et behageligt lys med større rumfornemmelse. Monitor er med sin behagelige lysbehandling et arma-tur, der egner sig til vægmontering.

Inden- og udendørs – fleksibilitet med samme formsprog

Lyssætning af det udendørs rum bygger for en stor del på samme principper som planlægning af indendørs belysning. Det kræver direkte lys ned på gangstien for at gøre det lettere at orientere sig – og med indirekte lys mod vægge og lofter skabes et behageligt omgivelseslys. Omgivelseslyset er rumskabende og er med til at give en oplevelse af tryghed. I udsatte miljøer er det ekstra vigtigt at kunne skabe et gennemtænkt lysbillede, hvilket også betyder, at armaturet skal være fleksibelt.

Tuscan er en armaturserie med højeste beskyttelsesklassificering (IP 65 og IK 10/150 joule), som fås i tre forskellige varianter: loftsmonteret, vinklet 30/60° til hjørnemontering, vinklet 45° til montering på gesimser og som vægarmatur. Armaturet bygger på en energieffektiv T5-lyskilde, men fås også i en variant til metalhalogen, Tuscan II, i de tilfælde hvor man har brug for høje lysstyrker.