fagerhult_flexibel.jpg

Planlagt fleksibilitet

Kommunikations- og videnssamfundet har påvirket kontoret rent fysiskt. Når flere arbejdspladser står tomme vælger flere virksomheder at skære ned på udgifterne til kontorpladser. Istedet tilbydes medarbejderne at arbejde mere fleksibelt. I det aktivitetsbaserede kontor findes ingen faste arbejdspladser. Alle vælger den plads der passer til opgaven den dag. Arbejdspladsen planlægges ofte med udgangspunkt i store, åbne rum som kompletteres af mindre, adskilte rum. 

For at medarbejderne skal trives og være effektive i et aktivitetsbaseret kontor kræves en  kompleks planlægning hvor der skal være mulighed for såvel kommunikation og socialt samvær som koncentration og mere formelle møder. Det skal være let at finde de forskellige pladser og de bør udformes så de hurtigt og enkelt kan tilpasses efter individuelle behov.

For at de nye, fleksible arbejdspladser skal være effektive er en nøje planlægning nødvendig. God belysning er afgørende for at medarbejderne skal trives og præstere. Derfor har vi udviklet en ny generation omkostningseffektive LED-armaturer til kontoret. Med fokus på god visuel komfort og miljømæssig og økonomisk bæredygtighed har vi skabt en fremtidssikret belysning som kan udvikles med måden at arbejde på.