fagerhult_sporthall_hero.jpg

Jævnt lysniveau til mennesker i bevægelse

Planlægningen afsportshaller er reguleret af den europæiske standard EN 12193 som minimumniveau. Afblænding og et jævnt lysniveau er vigtigt, fordi øjet skal fokusere på genstande og personer i hurtig bevægelse.

Exis er et armatur der er udviklet til sportshaller. Armaturet er boldsikret efter VDE 0710 og klarer opgaven  med at give et godt, blændfrit lys selv fra store lofthøjder.

 

Produkter

Excis LED

Excis er et armatur, der er designet til sportshaller. Armaturet er boldbeskyttelsescertificeret i overensstemmelse med VDE 0710-13 og giver et godt, blændfrit lys selv fra større højder.

Go to product

En jævn belysning begrænser de visuelle forstyrrelser, og blikket kan koncentrere sig om det, der sker. I målfeltet kan det dog være en ide at lægge ekstra lys, som danner kontrast og gør det nemt at sigte. Det lodrette lys er rumskabende præcis som i andre miljøer.

Lysstyringsforslag

Afhængigt af design kan både traditionelle og mere avancerede DALI-løsninger overvejes.

Bemærk!

  • Armaturerne i en sportshal skal være robuste og sikre med solid afskærmning.
  • Dagslys- og bevægelsesstyring sparer energi i lokaler med stor, men uregelmæssig aktivitet.
  • Tag hensyn til eventuelle skillevægge allerede i planlægningsfasen.

Applikationsområde